Takšen je bil naslov mojega prispevka v Posavskem obzorniku o Mariji Sušnik pred desetimi leti, ko je slavila svoj osemdeseti rojstni dan in naj bo še danes, ko se je obrnilo desetletje njenega pestrega in nadvse ustvarjalnega življenja. Marija je slavila svoj devetdeseti rojstni dan.

Desetletje, ki je bilo neverjetno plodno, prepleteno z mnogimi doživetji in raziskovanji kulturne in naravne dediščine, o katerih neumorno ustvarja zapise in jih dokumentira v svojih neprecenljivih delih. Težko je našteti vse njene dejavnosti in ideje, ki kar vrejo iz nje, ki se zaveda, kako pomembno je shraniti spomine za bodoče rodove, da se bodo lahko poučili, kakšne so njihove korenine, od kod izhajajo, kako se je živelo nekoč in kaj je pomembno za preživetje tudi danes (številne zgodbe so objavljene tudi na spletni strani bizeljsko.si ). Veliko zgodovine je v njenih delih, v njenih mnogih knjižicah. Ne pozabi pa niti na pomembne stvari in nasvete za bodočnost, kjer polaga bralcem v naročje pomen naše bogate narave in njenih darov od rastlin do medu, kjer ne pozabi za ohranjanje dediščine, ki smo jo podedovali od naših dedkov in babic.

Tudi njena neprecenljiva etnografska zbirka še živi in je pravi zaklad spominov na preteklost, na kmečka opravila, kjer ima posebno mesto vinogradništvo, ki je žila utripalka Bizeljskega, njenega rojstnega kraja. Vsak delček razstavljenih predmetov oživi ob njenem pripovedovanju, za vsakega ima besedo, ki kaže na njeno neizmerno ljubezen do kmečkega dela, do kmečkih ljudi, do žuljev na kmečkih rokah. Marija je kot neusahljiv vir zgodb iz ljudskih izročil, resničnih zgodb iz domačih krajev in znanja iz življenja, ki ga prenaša na sedanje rodove tudi v pisani besedi.

Ne da se vsega na kratko zapisati, ker je repertoar njenega dela preobsežen. Že samo naše zavedanje, da imamo človeka, ki z vso vnemo in srcem zapisuje vse kar je pomembnega okrog nas, je vredno velikega občudovanja, zato jo cenimo in spoštujemo ter se veselimo, da je z nami.

Ob njenem rojstnem dnevu so jo na njenem rojstnem domu obiskale, ji čestitale za visoki jubilej in jo priložnostno obdarile članice Turističnega društva Bizeljsko, Aktiva kmetic Bizeljsko, predsednica krajevne skupnosti Bizeljsko, ravnateljica osnovne šole Bizeljsko in drugi prijatelji ter se ob druženju poveselili z njo in njenimi.

Njene zgodbe s spoštljivim jubilejem še zdaleč ni konec. Marija je ravno sredi izdaje nove pomembne knjige, pripravljenega gradiva pa je še veliko. O tem bom spet pisal čez deset let, ko bo slavila sto let.

Na zdravje, Marija!

Branko Brečko