Iniciativni odbor bizeljskega vodovoda sklicuje sestanek v petek, 6. maja 2016 ob 19.00 uri v Zadružnem domu Bizeljsko. Namen sklica je organiziranost nadaljnega gospodarjenja z bizeljskim vodovodom. Vabljeni po en lastnik vodovodnega priključka na Bizeljskem. Vabljena je tudi odvetniška pisarna Dobnik iz Ljubljane.

Iniciativni odbor bizeljskega vodovoda