Mnoga mogočna drevesa v Sloveniji so zavarovana kot drevesne naravne vrednote. Zanimivo je, da med njimi ne prevladujejo drevesa iz osrčja gozdov temveč drevesa, ki nas že stoletja spremljajo v kulturni krajini. V tradiciji naših prednikov je bilo, da so sredi vasi ali ob cerkvah, kapelicah in križih skrbno varovali vsaj eno drevo. Običajno lipo. Zato ni presenetljivo, da prav lipe številčno prevladujejo med drevesnimi naravnimi vrednotami. Država ali/in lokalna skupnost je dolžna za ta drevesa skupaj z lastniki tudi skrbeti.

Ena takšnih mogočnih lip stoji tudi ob cesti v Bizeljski vasi. S preko 6 m prsnega obsega je ena najdebelejših v Sloveniji. Andrej Hudoklin je leta 1987 zapisal: »Pred leti je v lipo udarila strela. En vrh je odlomljen in votel. Drevo je še vedno vitalno, čeprav ima vzhodni vrh poškodovan.« V njeni »personalni« mapi nadalje piše, da je bila v letih 1992 in 1997 sanirana. Že v tem tisočletju pa med drugim, da se lepo obrašča kljub poškodbam koreničnika, izraščanju bele omele, pojavljanju lesnih gliv ter sušenju posameznih vej. Vsako leto smo jo večkrat obiskali tudi zaposleni v Kozjanskem parku, mnogokrat tudi s skupinami otrok. Opažali smo, da bo zopet potrebna sanacija, saj so se nove veje preveč razraste, da bi jih mogli vse tanjši in trohneči deli debla držati ob močnejšem vetru ali sneženju. V letu 2015 je bilo tako nekaj delno odlomljenih vej, ki so grozile spodaj grajenim gospodarskim poslopjem. Tudi domače je bilo strah, tako za premoženje kot predvsem varnost družinskih članov in obiskovalcev.

Po večkratnih poskusih je sanacija stekla 14. januarja 2016. Po strokovnih nasvetih direktorja parka (in gozdarja) mag. Oršaniča, sta sodelavca Toni in Peter stopila v košaro avtodvigala. Več ur trajajoče obžagovanje so »od spodaj« z nasveti in vlečenjem žaganih vej podpirali ostali člani ekipe. Kljub trudu je nekaj razbilo par strešnikov, ki smo jih nemudoma zamenjali. Okoli poldneva je bila »preobrazba« lipe zaključena. Odstranjeni trohneči deli debel, sušeče in preveč razrasle veje so drevo občutno znižali. S tem pa bo lažje kljubovalo vsem vremenskih tegobam. Omeniti velja še pomoč Občine Brežice, ki je pomagala zagotoviti dvigalo podjetja Elektro Krajnc.

On koncu velja pohvaliti še lastnike lipe, ki vsa leta spremljajo stanje lipe in vzdržujejo tla okoli nje. V veliko pomoč nam je bilo tudi to, da so odstranili ves odžagan lesni material. Verjamemo, da bo lipa po letošnji sanaciji spomladi bujno ozelenela ter še vrsto let bogatila podobo Bizeljske vasi.

Dušan Klenovšek, Kozjanski park

Sanacija lipe v Bizeljski vasi (2) Sanacija lipe v Bizeljski vasi (1)Sanacija lipe v Bizeljski vasi (3)