mašo in po njej izvedli še koncert.

S pesmijo stkali prijateljstvo

Hrvaški pevci, ki so se tu ustavili na poti iz Pliberga, kjer so se udeležili maše za povojne žrtve, so na Bizeljskem prespali pri pevcih in prijateljih in tudi naše pevce in novo pridobljene prijatelje povabili na obisk jeseni; vrnili naj bi ga po trgatvi. Na prvem obisku so spoznali tud nekaj naših lepot, spoznali repnico Najger, na kosilu v gostilni Šekoranja pa so se slučajno srečali z Nušo Derenda in njeno družino in seveda skupaj zapeli.
Župnik Vlado Leskovar je povedal, da so gostili pevce zbora, kjer prepeva okoli 35 deklet in 12 fantov, z njimi pa so se spoznali lani na romanju v Međugorje, ko so se ustavili tudi v Opuzenu pri Metkovićih na obiranju mandarin v dolini Neretve in se tam na skupni večerji ob spoznavanju pogovarjali tudi o pobratenju.

S. Vahtarić
Foto: A. Čepin

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo

S pesmijo stkali prijateljstvo