Jesen prihaja, trgatev bo in tukaj so že rezultati spremljanja 1. teden. Za začetek ni slabo…Tudi v letošnjem letniku je zaradi nekoliko poznejšega časa cvetenja vinske trte pričakovati nekoliko poznejšo trgatev, gledano na večletno povprečje
zadnjih let. Podatki 1. tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2020 v zgornji tabeli kažejo na zmerno dozorevanje grozdja. Sladkorne stopnje so še relativno nizke, skupne kisline so še visoke in pH vrednosti nizke, kar predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje dozorevanje grozdja.

Zdravstveno stanje je dobro, vendar na splošno je zaznati zelo neenakomerno dozorevanje iste sorte v istem vinogradu, kar je lahko posledica spomladanske pozebe in daljšega obdobja cvetenja iste sorte. Pozorni moramo biti na prisotnost insektov (plodova mušica, ose…), ki lahko v kratkem času naredijo ogromno škode in s tem poslabšajo kakovost grozdja in posledično vina. Priporočamo spremljanje plodove vinske mušice s prehranskimi pastmi. Rezultati opravljenih meritev so merodajni za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno, zato naj spomnimo, da je potrebno v vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje) in določiti optimalni rok trgatve za posamezno sorto. Zgornji rezultati so nam lahko pri tem v oporo.

Naj omenimo, da je trgatev odločilno in sklepno opravilo vinogradnikov, ko je potrebno vinarjem prepustiti čimbolj zdravo in dozorelo grozdje. S skupnim trganjem kakorkoli prizadetega in zdravega, kakovostnega grozdja se zniža kakovost celotnega pridelka. V ta namen se odstranjuje poškodovano, neobarvano grozdje, uvele, suhe dele grozdja in tudi grozde, ki so poškodovani bodisi od bolezni, insektov in fizioloških motenj. Vsi ukrepi, ki pripomorejo k večji higieni, od odstranjevanja starih, suhih rumenih listov do odstranjevanja poškodovanih grozdov, neposredno vplivajo na manjšo okužbo z botrytisom in višjo kakovost pridelanega grozdja. Ob morebitni uporabi botriticida za preprečevanje gnilobe naj vinogradnike opozorimo na nujno upoštevanje karence v izogib težavam pri alkoholnem vrenju mošta.

Milena ROŽMAN – kmetijska svetovalka KGZS Zavod NM – Izpostava Brežice