narave in Turističnega društva Bizeljsko so se s predstavnikom podjetja IGM Zagorje, ki ima v peskokopu na Bizeljskem koncesijo do leta 2022, v začetku septembru dogovorili o posegih za ureditev gnezdišča ptiča čebelarja še pred gnezdilno sezono

Do spomladi revitalizacija gnezdišča čebelarja

Gnezdilno steno v Župjeku bodo zgodaj spomladi sanirali, prestavili opazovalnico na primernejše mesto in jo obenem zaščitili z zaščitnimi premazi ter obnovili kritino. Prav tako naj bi s finančno pomočjo Kozjanskega parka postavili novi tabli, tako informativno kot usmerjevalno. Po besedah predsednice turističnega društva Vesne Kunej so v podjetju prisluhnili potrebam po sobivanju in je predstavnik podjetja Alojz Varlec tudi sodeloval s svojimi predlogi. Te posege načrtujejo izvesti do pozne spomladi oz. do konca aprila, ko se ptičja družina vrača. Dodala je še, da bi radi za promocijo ptiča čebelarja skupaj s Kozjanskim parkom naredili ponatis zloženke in s šolo vzpostavili učno pot ter obnovili v preteklosti odmevne prireditve, kot je bila Čebelarjev kvip-kvip in likovna razstava. Kozjanski park in Zavod za varstvo narave pa sta pripravljena izvesti na gnezdišču monitoring ptic in vanj vključiti nekaj otrok iz bližnje bizeljske šole.

V. d. direktorja Kozjanski park Ivo Trošt je izjemno zadovoljen, da se lahko vključujejo v projekte, pri katerih sodelujejo domačini in prebivalci znotraj parka, skupaj s strokovnimi službami, tukaj pa je v projekt vključeno tudi podjetje, ki ima koncesijo v peskokopu, to je IGM Zagorje, ki je prisluhnilo potrebi po sožitju s čebelarjem, je dejal. »Upam, da bomo na osnovi tokratnega dogovora vseh omenjenih uredili stvari v peskokopu tudi v korist in sožitja čebelarja in človeka na tem območju,« je dejal Trošt.

Do spomladi revitalizacija gnezdišča čebelarja

Andrej Hudoklin z Zavoda za varstvo narave Novo mesto je pojasnil, da gnezdišče spremljajo od njegovega zgodnjega nastanka, zato opažajo spremembe: »Gnezdilni pogoji se spreminjajo, nekaj let nazaj so se nekoliko poslabšali, saj stene niso bile vzdrževane in peskokop ni bil v aktivni funkciji, zato so bile razpoložljive površine za gnezdenje manjše. Beležimo, da je od začetnih visokih populacij, ki so štele tudi 25 parov, danes tu le od 10 do 15 parov. Vidimo pa, da se iz tega primarnega gnezdišča na Bizeljskem ta populacija pojavlja še na nekaterih lokacijah v posavskem koncu, nekaj gnezd je v gramoznicah v Vrbini in peskokopu pri Smedniku.« Za obstoj populacije na gnezdišču, pa pravi, je osnova, da se zagotavlja gnezdilna stena iz kremenčevega peska, visoka vsaj pet metrov, orientirana proti jugu, ter da je v času gnezdenja, to je poleti, tam mir. Do prepolovitve ptic v Župjeku je prišlo, kot je še pojasnil, na račun ugodnih gnezdilnih razmer zaradi delujočih peskokopov v okolici.

Prvotni lastnik peskokopa Opekarna rudnik Brežice je skrbno ravnala z gnezdilno steno in jo tudi redno vzdrževala, tudi z zdajšnjim lastnikom IGM Zagorje, ki ima koncesijo za črpanje do leta 2022,  so se dogovorili za čiščenje nasutij in vzdrževanje gnezdilne stene in vegetacije. Tehnični direktor IGM Zagorje, Franc Medved, je že v letu 2009 pojasnil, da imajo vsa dovoljenja in pesek kopljejo le nekaj dni v mesecu, ko zmanjka surovine na separaciji v Globokem, področje eksploatacije pa so dogovorili tudi z ornitologi, da ptiča ne bi motili. Celotna površina področja meri nekaj več kot 9 ha, odprta površina pa okoli polovico vsega območja.

S. Vahtarić 
Foto: Vesna Zakonjšek, Kozjanski park Podsreda

Do spomladi revitalizacija gnezdišča čebelarja

Do spomladi revitalizacija gnezdišča čebelarja

Do spomladi revitalizacija gnezdišča čebelarja