Razpis za podeljevanje priznanj v KS Bizeljsko 2017