V navadi je, da v prazničnem prvomajskem jutru pihalne godbe zaigrajo budnice. Po dolgem času je budnica odmevala tudi na Bizeljskem. Z njo so nas razveselili člani godbe na pihala Orlica iz Bistrice ob Sotli, katere člana sta tudi naša mlada krajana Karla Žmavc in Sian Dobravc Škof.

Godbenike je pozdravila predsednica sveta KS Mateja Kmetič, članice aktiva kmetic Bizeljsko so jim pripravile nekaj sladkih in slanih dobrot, okrepčevalnica Prinela pa je poskrbela, da niso odšli žejni.

Lea Babič