Andreji Špeljak se je porodila ideja, da bi v postnem času prehodili poti od podružnice do podružnice.

Najprej je bila na vrsti cerkev sv. Antona. Ta stoji v Drenovcu pri Bukovju sredi pobočja severovzhodno od naselja in je orientirana proti jugovzhodu. Vas se omenja prvič že leta 1353, cerkve pa znani viri ne navajajo pred 17. stoletjem. Najverjetneje je bila zgrajena v 17. stoletju. V 18. stoletju so na južni strani prizidali zakristijo, po požaru, v katerem je bil uničen zgornji del zvonika pa postavili le nekoliko nižjo leseno konstrukcijo s štirikapno streho. Cerkev danes sestavljajo pravokotna ladja in zakristija na južni strani prezbiterija. Zunanjost členijo preproste okenske odprtine ter kamnit polkrožni portal v zahodni steni zvonika in kamnit portal z ravno preklado v južni steni ladje. Notranjost cerkve odlikuje banjast obok, ki raste neposredno iz sten. Od opreme izstopa le z razgibanim oltarnim nastavkom, ki ga krasijo angelske in svetniške figure, osrednjo nišo pa slika slikarja Simona Ogrina. Glede na velikost cerkve lahko sklepamo, da je bila zgrajena iz božjepotnih potreb in sodi med ambiciozneje zasnovane cerkve na tem področju.

Ob vseh cerkvah so postavljene informativne table z opisom cerkve ter žig, ki si ga bodo pohodniki odtisnili na prejete kartončke. Župnik Vlado Leskovar se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri izdelavi in postavitvi tabel.

Na prvo postno nedeljo smo se zbrali pri farni cerkvi. Lepo število pohodnikov, ki jih vetrovno vreme ni zmotilo, se je po blagoslovu napotilo po poteh naših prednikov. Ob klepetu in razmišljanju o potrpežljivosti smo hitro prehodili predvideno pot in preživeli prijetno popoldne. Na začetku poti je na kozarček povabil Aleš, na cilju sta za okrepčilo poskrbela Danja in Ervin, ob vrnitvi v dolino je vrata svoje kleti odprl tudi Igor, kdor pa je želel, si je ob kozarčku in bizeljskem ajdovem kolaču lahko ogledal tudi zbirko majolik.

Lea Babič (opis cerkve vir: informativna tabla ob cerkvi)