Spoštovani,

po izvedeni dezinfekciji pitne vode na javnem vodovodnem omrežju Bizeljsko, ki se je izvajala od 1.8. 2016, so bili 9.8.2016 ponovno odvzeti kontrolni vzorci pitne vode na vzorčnih mestih, kjer so bili pri prejšnjih vzorčenjih vzorci kontaminirani z intestinalnimienterokoki ter koliformnimi bakterijami. Analiza po opravljeni dezinfekciji odvzetih vzorcev je pokazala, da so mikrobiološko skladni, oziroma da intestinalnienterokoki in koliformne bakterije v pitni vodi niso več prisotni.

Na osnovi prejetih poročil o preskušanjih ugotavljamo, da je od 11.8.2016 pitna voda na javnem vodovodnem sistemu Bizeljsko zdravstveno ustrezna in varna za uživanje, zato PREKLICUJEMO UKREP OBVEZNEGA PREKUHAVANJA PITNE VODE.

Nadaljnja dezinfekcija pitne vode ni več potrebna v dosedanjem obsegu, vendar bo v primeru ponovnega pojava mikrobiološke neskladnosti treba dezinfekcijo ponoviti. Koncentracijo prostega dezinfekcijskega sredstva zmanjšujemo in postopoma ga v pitni vodi ne bo več zaznati.

Lepo pozdravljeni in hvala za razumevanje.

Komunala Brežice, d.o.o.
Enota oskrbe s pitno vodo
Poročilo o preskusu SHEE - redna v.12 - loceno mnenje, NLZOH Poročilo o preskusu SHEE - redna v.12 - loceno mnenje, NLZOH