kje in kdaj lahko krajani oddajo kosovne odpadke, nevarne odpadke in vse ostale odpadke. Poudaril je, da je za vse nas zelo pomembno, da se odpadki sortirajo po tabelah, katere je vsako gospodinjstvo dobilo po pošti in da se oddajo v pravilen zabojnik. Vse ostale odpadke, kot so kosi pohištva, odsluženi gospodinjski aparati, razni nevarni odpadki, kateri ne sodijo v zabojnike, pa po predhodnem naročilu na telefonski številki 07/620-92-50 ali po elektronski pošti info@komunala-brezice.si pridejo v roku 14 dneh iskat na dom, v primeru, da krajani niso zmožni odpadke odpeljat na zbirni center Boršt.

Predavanje na temo komunalnih odpadkov

Zbrane je pozdravil tudi predsednik krajevne skupnosti Bizeljsko, g.  Franc Kelhar. Zahvalil se je udeležencem predavanja kot tudi predstavnikoma Komunale Brežice d.o.o. za obisk in predavanje, povedal pa je tudi nekaj stvari glede lokacij ekoloških otokov,  za katere lahko krajani sami predlagajo, kje bil lahko zabojniki stali.

Nekaj besed je namenil tudi divjim odlagališčem, katere poizskušajo sanirati in preprečiti nadaljno odlaganje odpadkov v naravo. Poudaril pa je tudi, da so na KS Bizeljsko vedno na voljo za vsa vprašanja glede pobiranja in odvoza odpadkov in naj se krajani Bizeljskega, v kolikor imajo kakšno vprašanje ali potrebujejo informacije, obrnejo na njih. Po koncu predavanja je g. Ferlan z žrebom trem srečnim udeležencem v imenu Komunale Brežice d. o.o. podaril praktične nagrade za enostavnejše ločeno zbiranje odpadkov.

Info: http://komunala-brezice.si

I. Babič
Foto: B. Zevnik, I. Babič

Predavanje na temo komunalnih odpadkov

Predavanje na temo komunalnih odpadkov

Predavanje na temo komunalnih odpadkov

Predavanje na temo komunalnih odpadkov

Predavanje na temo komunalnih odpadkov