Bizeljanci in Bizeljanke svoj krajevni praznik praznujemo enajstega novembra. Čeprav ima ta dan god sveti Martin, ki je v vinorodnih krajih posebej priljubljen svetnik, krajevni praznik ni posvečen njemu, ampak spominu na enajsti november 1941, ko je moralo 3011 krajanov zapustiti domove in oditi v nemška taborišča negotovi usodi nasproti. Starejši se teh težkih trenutkov spominjajo iz svojih doživetij, mlajši pa iz pripovedi staršev, ki so pogosto pripovedovali kako težko je bilo zapustiti domove in kako radi so se vrnili in začeli znova, saj jih je marsikje pričakala neobdelana zemlja in opustošeni domovi.

Svoj praznik smo obeležili s proslavo v zadružnem domu.  Na najtežje trenutke v zgodovini kraja je ob tej priložnosti najprej spomnil predsednik krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Bizeljsko Martin Najger. Predstavnika KO DIS Bizeljsko sta k spomeniku izgnancem položila venec. Spomin na izgnanstvo in pripadnost domačemu kraju pa je bila rdeča nit kulturnega programa v katerem so sodelovali MoPZ Bizeljsko, ŽePZ Mravljice, Ljudski pevci Bizeljsko ter učenci in učenke OŠ Bizeljsko pod mentorstvom Vilka Ureka in Vide Najger, ki je za tokratno prireditev pripravila tudi scenarij. Predsednica sveta KS Mateja Kmetič je predstavila pridobitve kraja v minulem letu, med katerimi je tudi modernizacija Vinarske ceste, ki je bila predana v uporabo pred proslavo. Prisoten je bil tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je ob čestitkah krajanom ob prazniku opozoril na staro resnico, da je v slogi moč. Podeljena so bila priznanja zaslužnim krajanom v zahvalo za delo, ki ga opravljajo v dobro kraja in krajanov. Za dolgoletne aktivnosti sta plaketi KS Bizeljsko prejela Rok Kržan in Slavko Mihelin, priznanja KS pa Vesna Kunej, Tinka Vahčič, Vlado Leskovar, Vilko Urek in Blaž Zagmajster. Prireditev je povezovala Doroteja Lipej. Po proslavi se je nadaljevalo druženje ob dobri hrani in pijači ter sladkih dobrotah članic aktiva kmetic.

Lea Babič
Video: Videokom Brežice

Video posnetek Praznik krajevne skupnosti Bizeljsko – KLIK