Po postavitvi je sledila pogostitev, igrala je harmonika, družba pa se je veselila še dolgo v noč.

U. Dornik

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu

Postavljanje klopotca pri Tomažu Škofu