so pa zato gostili kmetice iz Dornave in Lancove vasi.

Posavske kmetice na regijskem srečanju

Vsem so pokazali lepote Bizeljskega in bližnje okolice, spoznali so domače dobrote in naravne danosti, kot so Jovsi. Na turistični kmetiji so pripravili bogat kulturni program, zbranim so domače pesmi približali Ljudski pevci Bizeljsko, zaplesali mladi iz otroške folklorne skupine Vesele šefle Pišece, ogreli pa štirje Veseli Jožeki s harmonikami, ki prihajajo s Podravja oz. Vidma pri Ptuju in so jih gostje pripeljale s seboj.
Zbrane so pozdravili župan Ivan Molan, v. d. direktorja Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Slavko Dragovan, predsednica Društva kmetic Brežice Slavka Preskar, podpredsednica sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko Mira Rajterič in vse predsednice društev, tudi  gostje in si izmenjali darila.

Sicer je bilo srečanje družabnega namena, zato tudi ni bilo velikih razprav, pač pa so se kmečke ženske veselile na družabnem popoldnevu ob zvokih Vilka Ureka.

S. Vahtarić
Foto: L. Babič

Več fotografij iz srečanja posavskih kmetic se nahaja v FOTOGALERIJI!

Posavske kmetice na regijskem srečanju

Posavske kmetice na regijskem srečanju

Posavske kmetice na regijskem srečanju