Karničnik, pomočniki poveljnika za radijske zveze – Igor Iljaž, pomočniki poveljnika za prvo pomoč – Andreja Kuzman, orodjar Gašper Mihelin in glavni strojnik Anton Kapel. Predsednik bo še naprej Herman Premelč in namestnik Peter Gregl. Izvolili so tudi ostale organe.

 

Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko Predsednik Premelč je z novoizvoljenim poveljnikom predstavil zastavljene naloge, med katerimi so pomembnejše svečana seja ob 120. obletnici društva in izdaja zbornika ob tem jubileju, ki bo najverjetneje avgusta, zanj pa morajo urediti arhiv in zbrati podatke za kroniko društva, organizirali bodo že tradicionalno srečanje na mostu Nova vas-Draše, Florjanovo mašo, kolesarski izlet in piknik, med naloge so si zadali pridobitev novih članov in izobraževanje pripravnikov ter reševanje dolgoletnega problema lastninjenja njihovih prostorov in zemljišča okrog doma, ki se, kot je izpostavil predsednik Herman Premelč, ‘ni premaknila z mrtve točke’. So pa po dolgih letih uspeli umestiti sireno v sistem javnega alarmiranja.

Tudi lansko leto je bilo slavnostno za PGD Bizeljsko, saj so 18. maja na Bizeljsko pripeljali novo gasilsko vozilo, GVC 16/25, ki je zamenjalo že dotrajano avtocisterno, častitljive starosti, katera pa še vedno ostaja v njihovi sestavi. Zanjo so pripravili gasilski dom, do svečanega prevzema 10. junija pa so očistili okolico, pobelili garažo in zunanje fasade ter prerazporedili ‘stalaže’ in opremo v garaži, v kateri je postalo precej tesno. S pomočjo Občine Brežice, KS Bizeljsko in Zavarovalnice Triglav, so v celoti in pravočasno poplačali delež, ki so ga bili dolžni zagotoviti. S to akcijo so se izognili najetju kredita, kar je bilo še v začetku meseca maja skoraj neizogibno.

 

V lanskem letu so na področju intervencij imeli precej dela. Tako so bili preko Regijskega centra za obveščanje Brežice, obveščeni kar o desetih izrednih dogodkih, ki so se zgodili na požarnem območju. Društvo ima 67 članov in 19 pionirjev in mladincev.
Ob drugem opravljenem delu pa so se spomnili tudi prizadevnega dela svojih članov in njihovih napredovanj ter jim podelili priznanja:
-za 10 let so jih prejeli: Lidija Balon, Simon Varlec, Mitja Kostevc, Peter Gregl, Ferdinand Maček, Sonja Brkovič in Gašper Mihelin,
-za 20 let: Ivan Kovačič, Vinko Mihelin, Adam Ademi in Jolanda Žitnik
-za 30 let: Slavica Kovačič, Andreja Premelč in Drago Rebernik,
-za 50 let: Alojz Antolovič.

Priznanja društva za minulo leto so prejeli: Miran Kos, Branko Kostanjšek, Marjan Martini in Igor Iljaž. Prav tako je priznanje društva prejela komisija za nabavo vozila v sestavi; Anton Kapel, Mojca Kapel, Peter Gregl, Gašper Mihelin, Janez Kostanjšek, Andrej Kovačič, Jernej Geršak in Herman Premelč.
V gasilca prve stopnje sta napredovala Mitja Kostevc in Andrej Kovačič, tečaj za strojnika so opravili: Anton Kapel, Andrej Kovačič, Boris Antolovič in Mitja Kostevc.

 

Občnega zbora se vsako leto udeležijo tudi predstavniki ostalih dveh gasilskih društev v kraju, delegati iz PGD Orešje in PGD Stara vas, pa tudi gasilski prijatelji iz PGD Pišece in PGD Bistrica ob Sotli, DVD Kačkovec, DVD Draše, DVD Kumrovec in DVD Prosinec. S svojo prisotnostjo pa sta jih počastila tudi župan Ivan Molan in predsednik KS Bizeljsko Franc Kelher.

S. Vahtarić

 

Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko Poleti slavnostna obeležitev 120. obletnice PGD Bizeljsko