Prvi dan meseca marca je letos tudi prva postna nedelja, ko smo v bizeljski župniji začeli s pohodi od podružnice do podružnice. Po blagoslovu pri farni cerkvi smo v kartonček odtisnili žig in odšli ob potoku mimo kapelice svetega Florjana čez Novo vas in Brezovico proti podružnici sv. Andreja v Dramlji.

Pri kapelicah smo se ustavili in z molitvijo križevega pota v duhu podoživeli Jezusovo pot do Golgote, našo pot pa so olajšali Veršečevi z okrepčilom pri njihovem hramu.

Sveti Andrej

Lea Babič