Za nami je druga postna nedelja in s tem drugi pohod od podružnice do podružnice. Danes je bila na vrsti pot od cerkve sv. Antona v Drenovcu pri Bukovju do cerkve sv. Magdalene v Orešju. Zbralo se je lepo število pohodnikov, ki so polni  dobre volje in pozitivne energije krenili na začrtano pot. Za prvo okrepčilo so poskrbeli pri Lupšinovih, oreške gospodinje pa na cilju pri cerkvi.

»Cerkev sv. Marije Magdalene stoji sredi naselja Orešje in je obdana s pokopališčem. Vas je v virih prvič omenjena leta 1404, cerkev pa leta 1545. Sodeč po letnici na talnem zidcu prezbiterija, so leta 1653 prezbiterij prizidali k starejši ladji. Približno v tem času so verjetno pozidali tudi zvonik (zvon iz leta 1696) leta 1665 pa postavili nov oltar. Obsežno prenovo je cerkev doživela leta 1842, ko so posodobili okenske odprtine, izdelali kamnit glavni portal v zahodni steni, postavili lesen pevski kor, obokali ladjo s potlačenim banjastim obokom ter celotno zunanjščino poenotili z v ometu izvedenimi sivimi vogalniki.

Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, kratek poligonalni prezbiterij, ki ga od ladje ločuje kratka šilasta slavoločna odprtina, zvonik na južni strani, ki v pritličju služi kot zakristija ter zidane stopnice na pevski kor na južni strani ladje. Zunanjščino členijo predvsem v ometu izvedeni sivi vogalniki, kamnit glavni portal z letnico 1842 in začetnicami nekega napisa I.P.K.P., polkrožne kamnite odprtine zvonika ter polkrožna okna v prezbiteriju. Notranjost cerkve odlikuje predvsem zvezdasto- grebenasto obokan prezbiterij s stiliziranim sklepnikom, ki na nek način obuja poznogotske stavbne oblike. Sicer je glavni likovni poudarek v cerkvi pridržan oltarni opremi. Glavni oltar iz leta 1665 sodi v skupino t.i. zlatih oltarjev. Krasijo ga kipi sv. Marije Magdalene, sv. Barbare in sv. Katarine. Slednjima svetnicama sta posvečena tudi stranska oltarja, ki sta nastala sredi 18. stoletja  in sodita med t.i. okvirne oltarje. Poleg slik obeh svetnic oltarja krasijo figure angelov in dekorativni elementi.« je zapisano na informativni tabli ob cerkvi.

Župnik Vlado Leskovar je predstavil  zgoraj opisane oltarje in freske, ki  so obnovljeni v času njegovega službovanja na Bizeljskem. Po molitvi in skupinski fotografiji za spomin, smo se bogatejši za prijetno doživetje vrnili domov.

Lea Babič