kjer so si ogledali farno cerkev svetega Lovrenca, Slomškovo spominsko sobo in zbirko majolik. Po ogledu so zapisali: »Hvala vam, da ste nam popestrili in obogatili srečanje in nam odkrili še en čudovit in doslej nam neznan obraz Slovenije.«

L. Babič

Pišeški gostje iz Srbije obiskali Bizeljsko Pišeški gostje iz Srbije obiskali Bizeljsko Pišeški gostje iz Srbije obiskali Bizeljsko