Marelice običajno zorijo v prvi polovici julija. Prodaja marelic je v drugi polovici 20. stoletja marsikateri bizeljski kmetiji predstavljala nezanemarljiv dodaten zaslužek, še posebej bizeljskim branjevkam na zagrebški tržnici.
Za Bizeljsko so značilni visokodebelni ekstenzivni nasadi te sorte, ki pa se žal zaradi bolezni monilia v zadnjem desetletju zelo hitro krčijo oz. izginjajo.
Na domačiji Šekoranja Špiler na Vidovi poti se je ohranilo še 6 večjih dreves. Iz plodov pripravljajo kompote in značilno marelično marmelado.

 

N. Š. Špiler

 

Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica Pišeška marelica