Leto ustanovitve: 1893
Št. članov: 50
Telefon: 07/49 95 958

Vodstvo PGD – danes Upravni odbor: Herman Premelč – predsednik, Peter Gregl – podpredsednik, Jernej Geršak – poveljnik, Janez Kostanjšek – podpoveljnik 1, Robert Sokler – podpoveljnik 2, Mojca Kapel – blagajničarka, Andreja Kuzman – tajnica, Anica Iljaž – predstavnica veteranov, Dragica Blažič – referent za ženske, Miran Kos – praporščak, Aleš Balon – vodja komisije, Tomaž Godec – vodja komisije, Andrej Kovačič – predstavnik mladine, Branko Karničnik – mentor mladine, Branko Kostajnšek – strojnik.

Nadzorni odbor: Igor Iljaž –predsednik, Boris Antolovič – član, Marinka Gramc – član.

Komisija za odlikovanja in priznanja: Alojz Antolovič – predsednik, Jernej Geršak – član, Dragica Blažič – član.

Disciplinska komisija: Sabina Berkovič – predsednik, Boris Blažič – član, Anton Per – član, Drago Reebernik – namestnik člana, Alojz Antolovič – namestnik člana.

Komisija za gradnjo in privatizacijo PGD Bizeljsko: Aleš Balon, Peter Gregl, Alojz Antolovič.

Komisija za nabavo nove avtocisterne: Jernej Geršak, Andrej Kovačič, Anton Kapel, Tomaž Godec, Janez Kostajnšek

Kratek zgodovinski opis PGD:

Tedanji ustanovitelji so strmeli za požarno obrambo, saj so za gašenje imeli vedro iz konoplje. Društvo je imelo tudi svojo godbo. Prva gasilska električna sirena je bila pritrjena na stolpu 1963. leta, hkrati je bilo razvitje prapora. Nov kombi, ki so ga nestrpno pričakovali, je v društvo prispel 1968. leta. Leta 1979 so pridobili tudi novo avtocisterno, ki še danes služi svojemu namenu. Leta 1994 so stari kombi prodali in kupili novega. Leta 1995 so odprli nove garaže in klubske prostore ter s tem omogočili boljše delovne pogoje članom društva. Leta 2008 so zaradi problematike zaščite gaslica pri požarih in tehničnih intervencijah kupili nove vrhunske kombinezone, čelade ter škornje in rokavice za gasilce operativce, razvili pa so tudi nov prapor. Zob časa je tudi precej načel zastarelo avtocisterno, tako da so leta 2012 nabavili novo avtocisterno, ki jim  omogoča varnešje reševanje in hitrejše posredovanje na intervencijah. Člani društva se po zmožnosti izobražujejo.

Po predehodnem dogovoru Vam bodo z veseljem predstavili  gasilsko društvo in pokazali  prostore.
Za ostale informacije jim pišete na email naslov: bizeljski.gasilci@gmail.com ali pa jih pokličite:
-g. Herman Premelč:  041-565-741
-g. Andrej Kovačič :  031-436-444