4. postna nedelja

ŠEL BOM K OČETU, KI JE DOBER

V priliki o izgubljenem sinu nehote vidim tudi zgodbo številnih današnjih mladih, ki zapustijo starše. Ti jih imajo radi, zato zelo trpijo, ko odidejo in zabredejo na kriva pota. Tudi v evangeliju oče trpi, ko ga zapušča najmlajši sin. Ker ga ljubi, trpi, a mu pusti svobodo, da odide.
Morda se nam zdi, da ima evangeljska zgodba prelep konec: sin se vrne k očetu. Kdaj se je pravzaprav sin odločil za to? Takrat, ko je padel najniže, ko je pasel svinje in mu ni nihče ponudil niti hrane, ki so jo jedle te za Jude nečiste živali. Evangelij tudi pove razlog za sinov odločilni korak. K temu pripomore spomin na očetovo dobroto. Sin se spomni, kako dober je njegov oče, ki ne daje kruha samo svojim, ampak celo najemnikom, in to v izobilju. Ko se zave očetove ljubezni in dobrote, sklene: »Vstal bom in šel k očetu.« Sin se je spreobrnil, ker je odkril, da je ljubljen.

Starši velikokrat trpijo, ko se njihovi otroci izgubijo ali zavrnejo Boga in zapustijo pot, ki so jih jo učili. Zato jih želijo privesti na pravo pot s trdo besedo, morda z zavrnitvijo ali celo grožnjo. »Evangelij pa uči, da človek ne spremeni svojega življenja, svoje miselnosti, se ne spreobrne k dobremu zaradi tega, ker bi ga kdo nadrl, mu očital, ga kaznoval, ampak zaradi tega, ker odkrije, da je ljubljen, kljub temu da je grešnik,« piše M. I. Rupnik. Tudi sodobni izgubljeni sinovi se bodo lahko vrnili na pravo pot, če bodo v stiski. Ko se bodo morda znašli na dnu, se bodo lahko spomnili, da jih nekdo ljubi in se lahko vrnejo k njemu. Lahko tudi trdimo: gorje človeku, če se takrat, ko bo v krizi, ne bo mogel spomniti, da ga kdo ljubi, kljub temu da je grešnik! Le h komu naj potem gre? Morda je danes prav zato toliko nesrečnih (mladih) ljudi, ker se v stiski ne morejo spomniti, da so brezpogojno ljubljeni, in ker ni ljudi, ki bi jim to povedali.

MAŠNI NAMENI

NEDELJA
6. marec
2016 4. postna nedelja Ob 7.30 uri v Orešju za + Draga in Justo Rajterič ter Jožefo Colner in starše
Za + Jožeta in Ano Ocepek
Ob 9. uri za + Marijo Malus in + v druž. Malus
Za + Avgusta Osojnika ter starše Franca in Marijo in + v druž. Krejačič
Ponedeljek
7. marec 2016 Perpetua in Felicita, mučenki Ob 17. uri za + Antonijo Žmavc (30. dan)
Torek
8. marec 2016 Janez od Boga, red. ust.
Sreda
9. marec 2016 Frančiška Rimska, redovnica Ob 17. uri za + Antona Bibiča
Četrtek
10. marec 2016 40 mučencev iz Armenije Ob 17. uri za + Milana Pinteriča
Petek
11. marec 2016 Benedikt, škof Ob 17. uri za + Ljubimko, Jožeta in sina Ljubiša Hedski
Ob 18. uri v Orešju za + Marijo Gregl (osm.)
Sobota
12. marec 2016 Inocenc I., škof Ob 17. uri za + Marto Gregurič
Za + Antonijo Malus (osm.)
NEDELJA
13. marec
2016 5. postna nedelja – tiha Ob 7.30 uri v Orešju za + brate in starše Pavlin ter Gabron, Karla in Ano Geršak, Martina in Antonijo Horvat
Ob 9. uri za + Ljudmilo Kajs (obl.)
• Danes popoldne vabljeni na Svetoletno romanje Savskega naddekanata v stolnico ob 10. obletnici Škofije (škofova kateheza, križev pot, somaševanje). Začetek je ob 15. uri! Lepo vabljeni

• V petek 16. 30 uri vabljeni molitvi in premišljevanju križevega pota.
• Prihodnjo nedeljo lepo vabljeni k zakramentu svete spovedi za veliko noč. Pol ure pred sveto mašo bo na voljo tuj spovednik!