14. NEDELJA MED LETOM
3. julij 2016

»Približalo se vam je Božje kraljestvo!«

V evangeliju smo danes slišali, da nam Jezus naroča, naj bodo naša srečevanja z drugimi ljudmi povezana z oznanjevanjem. Kot kristjani naj bi ne le z besedo, ampak predvsem s svojim življenjem drugim odkrivali Božje kraljestvo, ki je že med nami. Navadno se zgodi, da je človek med tujimi ljudmi sproščen in brez zavor, češ: »Ti me ne poznajo, zato sem lahko takšen, kot sem v resnici.« Tako pridejo na dan številne drobne stvari, ki jih doma skušamo skriti pred drugimi ljudmi, da ne bi slabo govorili o nas, v tujem okolju pa si damo duška in spustimo vse zavore. In kako nam take sproščene zavore koristijo? Smo morda bolj spočiti na duši in telesu, ko se vrnemo s počitnic? Je morda naše življenje po počitnicah bolj smiselno? Kdor si je skušal pridobiti notranji mir in telesno sproščenost s sprostitvijo vseh zavor in iskanjem užitkov, ki so v domačem okolju prepovedani zaradi varovanja dobrega imena, navadno po enem ali dveh mesecih pristanem na istem, kot je bil pred počitnicami, ali celo na slabšem. Kot lepo pove Jezusov pregovor, da slabo drevo ne more roditi dobrega sadu, ali rečeno drugače:

Razbrzdano življenje ne more prinesti pozitivnih rezultatov.

Kakšni smo Slovenci na počitnicah in v tujih krajih? Neko splošno mnenje je, da Slovenci med tujci hitro pozabimo, kdo smo, da pozabimo na svoje korenine in zato mimo grede izgubimo svojo identiteto. Naše korenine so krščanske, tujci občudujejo naše cerkvice in kapele po naših gričih in holmih, ki govorijo o vernem človeku, ki je zaupal v Boga in je zato s svetišči in zaobljubljenimi kapelicami izkazoval hvaležnost Bogu za prejete milosti. V tujih krajih in na počitnicah pa, žal, hitro pozabimo, kdo smo in se ne obnašamo kot kristjani.
Ko otroke na začetku šolskega leta sprašujemo, kdaj so bili nazadnje pri maši, večina odgovori, da je to bilo v juniju, ko so dobili spričevalo, ali pa še morda na oratoriju. Med počitnicami, ko ni šole, tudi maša odpade. Boga pošljemo na dopust in živimo, kot da ga ni.

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

3. julij

2016

14. nedelja med letom Ob 7.30 uri v Orešju za + Ivana Žnidariča in starše

Ob 9. uri za + starša Antona in Alojzijo Travnikar  ter brata Toneta Travnikarja

Ponedeljek

4. julij 2016

Urh (Uroš), škof Ob 19. uri za + Jožeta Zupančiča (obl.)
Torek

5. julij 2016

Ciril in Metod, slovanska apostola Ob 19. uri za +Antonijo Žmavc
Sreda

6. julij2016

Marija Goretti, devica in mučenka Ob 19. uri po namenu
Četrtek

7. julij2016

Vilibald, škof Ob 19. uri v Orešju za + Marijo Kunst
Petek

8.julij2016

Kilijan, škof in mučenec  
Sobota

9. julij2016

Avguštin ZhaoRong in drugi kitajski mučenci
NEDELJA

10. julij

2016

15. nedelja med letom Ob 7.30 uri v Orešju za +Vlada Najgerja (obl.)

Za + Ivana Pristoliča (obl.)

Ob 9. uriza + Antona Kelherja in + v druž. Kelher, Osojnik, Trampuš in Budič