22. NEDELJA MED LETOM
28. avgust 2016

PONIŽNOST ZARADI KRISTUSA V LJUBEZNI

Zdrava pamet govori, da se ni modro prehitro hvaliti in iskati slavo. Na zdravo ponižnost so opozarjali že poganski misleci. Tudi svetopisemski Sirah v prvem berilu pravi: »Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti, potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji« (Sir 3,17–18). In nenazadnje Kristusov opomin po skromnosti in ponižnosti v priliki iz današnjega evangelija ne preseneča, saj ga lahko uvrstimo med pozive drugih modrecev človeštva.
Pa vendar se Kristusov govor o ponižnosti razlikuje od drugih priporočil. Kristus govori o ponižnosti v zvezi z Božjim kraljestvom. Gostija v Božjem kraljestvu ima drugačno razporeditev sedežev, kot je »sedežni red« pri uradnih sprejemih. Tam velja, da bo »vsak, ki se povišuje, ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« Sam Kristus, ki je prvi v Božjem kraljestvu, je vzor ponižnosti, saj »je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti.« Kristusova ponižnost je v službi Božjega kraljestva in odrešenja, saj nam s tem, ko v ponižnosti sprejme križ, prinese odrešenje.

Ponižen je lahko tisti, ki je v Kristusu in se mu pridruži pri odrešenjskem delu. Kdor je s Kristusom, zmore zaradi Kristusa in njegove ponižnosti, ki temelji na ljubezni, biti ponižen. Kot vsako krepost moramo namreč tudi ponižnost uvrstiti v območje ljubezni. Ponižnost brez ljubezni je lahko pomanjkanje samozavesti ali celo samozaničevanje, storjena v ljubezni pa je hoja po Kristusovih stopinjah in v službi odrešenja. Zato Kristus, potem ko spregovori o ponižnosti, to poveže z ljubeznijo, ko v drugem delu evangelija govori, kako prava ljubezen povabi na gostijo – se pravi je radodarna in rodovitna – najprej tiste, ki so na robu družbe (»uboge, pohabljene, hrome, slepe«), skratka tiste, ki nam »ne morejo povrniti«.

Ponižnosti ne moremo ločiti od ljubezni. Prosimo Gospoda, da bi imeli ljubezen do Kristusa in bi se iz te ljubezni darovali za druge ter bili ponižni zaradi ljubezni in v ljubezni.

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

28. avgust

2016

22. nedelja med letom Ob 7.30 uri v Orešju za + Vinka in Nežo Požek

Ob 9. uri za + Antona in Ano Mihelin

Ponedeljek

29. avgust2016

Mučeništvo Janeza Krstnika Ob 19. uri za + Janeza Žgalina
Torek

30. avgust2016

Feliks, mučenec Ob 19. uri za + Roziko Iljaš
Sreda

31. avgust2016

Rajmund Nonat, redovnik Ob 19. uri za + Antona Šemrov
Četrtek

1.september2016

Egidij, opat Ob 19. uri za + Zvonka Veršeca
Petek

2.september2016

Marjeta, devica in mučenka Ob 19. uri za + Jožeta Dececco (osm.)
Sobota

3. september2016

Gregor Veliki, papež in cer. učitelj Ob 21. uri za + Franca Krištofa
NEDELJA

4. september

2016

23. nedelja med letom Ob 7. uriza župljane

Za + Rozalijo (obl.) in Ivana Mihelina ter dvojne starše

Ob 9. uri za + Olgo, Franca, Marijo in Ivanko Koren in starše

Za + Marto in + v druž. Škof ter Mirka Turnška

• V našo župnijo bo fatimska Marija priromala v soboto 3. septembra 2016 ob 21. uri. V nedeljo 4. septembra 2016 po sveti maši, ki bo ob 7. uri pa bo slovo od Fatimske Marije.
• V sredo bomo začeli s tridnevnico ob obisku Fatimske Matere Božje!
• V nedeljo 4. septembra 2016 bo sveta maša na Špičku ob 15. uri. Obhajamo sedmo obletnico blagoslova kapelice na Špičku. Lepo vabljeni na Špiček. Po maši pa vabljeni k družabnem srečanju na domačijo Ulčnik v Podgorje!
• Vabljeni v Brestanico prihodnjo nedeljo 4. septembra popoldan. Na ta dan so v baziliko vabljeni bolni in ostareli ter vsi ostali. Ob 14. uri sprejem milostne podobe fatimske Matere Božje, molitvena ura in priložnost za sv. spoved. Ob15. uri sv. maša, ki jo vodi g. škof dr. Stanislav Lipovšek, med mašo sv. bolniško maziljenje in posvetitev naše škofije Jezusovemu in Marijinemu srcu.