postavili lani in blagoslovili oktobra, je vloženega mnogo truda in je lahko ponos  kraja. Kot pričajo fotografije je tudi t.i. prenovljen Potekarjev križ, odet v cvetje in pozdravlja vse, ki se podajo po Vidovi poti do sv. Vida, kjer je Hebeletova prizadevna v ureditvi kaplanije in zeliščnega vrta ob njej ter z domačini seveda za krasitev cerkve.

 

S.Vahtarić

Foto: J. Obradovič

 

Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt Očarljiv Brigitin vrt