Člani turističnega društva Bizeljsko so se na rednem letnem zboru seznanili z delom društva v minulem letu ter sprejeli plan dela za letos.

Zajetno poročilo o delu v minulem letu je prebrala predsednica društva Mateja Kmetič, ki je podala tudi finančno poročilo, saj je po odstopu blagajničarke opravljala tudi to delo. V planu za letos ostajajo tradicionalni pohodi po bizeljskih pešpoteh, sodelovanje na Dnevih evropske kulturne dediščine, razstava fotografij sončnih vrat v okviru Kozjanskega jabolka v Podsredi, čistilna akcija ter druge že običajne aktivnosti, med katere spada tudi Martinov sejem ob Martinovanju na Bizeljskem. Ker na zboru ni bilo predlogov za novega blagajnika ali blagajničarko, je sprejet dogovor, da le-tega izbere upravni odbor v bližnji prihodnosti.

Prisotni so bili tudi predstavniki drugih društev v kraju in predsednica Občinske turistične zveze Brežice Branka Stergar, Vesna Zakonjšek s Kozjanskega regijskega parka ter predstavnik občine Brežice podžupan Bogdan Palovšnik. Vsi so pohvalili delo društva ter izrazili svojo podporo za nadaljnje sodelovanje.

Lea Babič
Foto: Branko Brečko in Lea Babič
Video: Videokom Davor A. Lipej