V obdobju, ko vsa društva obveščajo svoje člane o lanskoletnem delu in načrtih za naprej, je tudi Turistično društvo Bizeljsko opravilo letni zbor članov, ki je bil tokrat tudi volilni. Po izvolitvi delovnega predsedstva in drugih organov je predsednica društva Mateja Kmetič podala izčrpno poročilo o delu društva v letu 2017. Prav tako je podrobno finančno poročilo podala blagajničarka Jožica Obradovič. Po razrešitvi dosedanjega vodstva, so sledile volitve novega in zbrani člani so se strinjali in soglasno zaupali nadaljnje vodenje društva dosedanjemu vodstvu. Sledila je predstavitev plana dela za letošnje leto, med katerimi izpostavljam pohode po bizeljskih peš poteh, ki so predvideni po naslednjem razporedu:

  • Pot k repnicam – 22. april 2018
  • Vidova pot junij 2018
  • Pot po Orešju – 22. julij 2018
  • Pot ob Sotli – 25. avgust 2018
  • Grajska pot oktober 2018

Načrtujejo tudi: čistilno akcijo v aprilu, urejanje avtobusnih hišk in okolice, v juniju udeležbo na prireditvi Brežice moje mesto, septembra na Dnevih turizma, oktobra na Kozjanskem jabolku v Podsredi, na podjetniško obrtnem sejmu v Brežicah, novembra Martinov sejem in zaključno prireditev Martinovanje na Bizeljskem v sodelovanju z ostalimi društvi na Bizeljskem. Povezati se nameravajo z jamarskim društvom Kostanjevica na Krki. V načrtu ostaja tudi postavitev bizeljskega hrama s sončnimi vrati v sodelovanju z drugimi društvi ter postavitev označevalnih tabel za zaščitene ptice in rastline ob Bizeljskih pešpoteh, postavitev dveh označevalnih tabel Bizeljskih pešpoti in ponudnikov ob njih pri KS in trgovini Tuš. V sodelovanju z društvom vinogradnikov načrtujejo postavitev označevalnih tabel na glavnih vpadnicah na Bizeljsko. Prav tako je v načrtu pomoč pri izdaji brošure Marije Sušnik Cvet in med ter popis sončnih vrat na Bizeljskem v sodelovanju s Kozjanskim Parkom.

Zbora so se udeležili tudi predstavniki drugih društev v kraju, občinske turistične zveze, predstavnica Kozjanskega parka,  ter župan Ivan Molan, ki je tako kot drugi gostje pozdravil zbrane, čestital za uspešno delo ter obljubil pomoč občine pri izvedbi načrtov tudi v prihodnje.

Med dosežke minulega obdobja spada tudi bogat Vodnik po bizeljskih pešpoteh, ki je zbirka številnih podatkov o kraju in turističnih ponudnikih na Bizeljskem in je v teh dneh zagledal luč sveta.

Lea Babič
Foto: Branko Brečko in Lea Babič