Dvanajsti december je vsako leto dan za redni letni zbor članov krajevne organizacije DIS Bizeljsko. Letos so zbrali pod Šekoranjevim kozolcem. Predsednik Rok Kržan je po pozdravu zbranih predstavil goste iz drugih krajevnih organizacij v občini ter predstavnike domačih društev, ki so se odzvali vabilu ter opravičil tiste, ki se zbora niso mogli udeležiti. Nadaljeval je z dnevnim redom ter predlagal delovno predsedstvo, ki ga je vodil Franc Balon ob članicah Tonki Duh in Milki Iljaš. Sledila so poročila tajnice Marice Jazbec ter upravnega in nadzornega odbora. Med drugim smo izvedeli, da se število članov neprestano zmanjšuje in jih društvo trenutno šteje 116. Kljub temu so zelo aktivni v prizadevanju za uveljavljanje pravic do vojne odškodnine. Obenem se radi udeležujejo srečanj in ekskurzije. Letos so se odpravili na obisk bolnice Franja in sedeža društva v Ljubljani ter ljubljanskega gradu. Predsednik je člane ponovno pozval, da zapišejo čim več spominov na svoje izgnanstvo in tako ohranijo zanamcem spomin na najtežje dneve svojega življenja. V plan dela za naslednje leto so zapisali ustaljene naloge, izlete po želji ter skupaj z društvom upokojencev, obisk starostnikov in svojih članov, ki bivajo v domovih za starejše ter prisotnost prapora na proslavah ter ob slovesu članov.

Zbrane je nagovoril magister Franc Žnidaršič, častni član društva in predsednik Demokratične stranke dela (DSD), ki ne skriva razočaranja nad počasnim sprejemanjem zakona v korist izgnancev ter župan Ivan Molan, ki je povedal, da ravno danes mineva 10 let od odprtja nove šole na Bizeljskem in obljubil podporo društvom tudi v prihodnje. Pozdrave članov KO DIS Zagreb je prenesel njihov predsednik Alojz Kramar, podporo in dobre želje pa so dodali tudi ostali gostje. Predsednik Kržan je prebral tudi zahvalo predsednici DIS Ivici Žnidaršič in opravičilo Mace Jogan, ki se zbora nista mogli udeležiti. Uradni del so zaključili z vabilom k druženju in na naslednji občni zbor čez leto dni. Za kulturni program so tudi letos poskrbele učenke OŠ Bizeljsko z mentorjem Vilkom Urekom, ki je po uradnem delu poskrbel za veseli del srečanja.

Lea Babič