Člani krajevne organizacije DIS Bizeljsko, se zberejo na rednem letnem občnem zboru vsako leto 12. decembra. Tokrat so se sestali v gostilni Šekoranja, kjer so jim kulturni program pripravile učenke domače šole z mentorjem Vilkom Urekom.

Predsednik Rok Kržan je pozdravil prisotne člane in goste. V čast si šteje, da se je vabilu odzvala rojakinja doktorica Maca Jogan. Prebral je opravičila vabljenih, ki se zbora niso mogli udeležiti. Med njimi je tudi predsednica Društva izgnancev Slovenije prof. Ivica Žnidaršič. Predsednik Rok je v nagovoru med drugim poudaril: »Ne samo upanje po priznanju rente, temveč tudi zaradi pričakovanja aktivnosti in zavesti pripadnosti narodu in domovini, smo združeni v enoto DIS. Nikoli ne sme biti pozabljeno gorje, ponižanost, trpljenje in zaničevanje. Naš živelj je ohranil zavest, domoljubnost, tovarištvo, nesebičnost, ustvarjalnost, potrpežljivost in ponos. Vsi skupaj smo gradili novo prihodnost in nikomur ne dovoljujemo, da si jo lasti ali pretvarja resnice. Le v skupnosti in enotnosti je moč države, naroda in vsakega posameznika.« Omenil je nekaj dejavnosti v iztekajočem letu med katerimi je tudi obnova spomenika pri zadružnem domu in dodal: »Društvo izgnancev Slovenije deluje uspešno, zgledno in priznano pod modrim vodstvom predsednice Ivice Žnidaršič.« O vsem so člani obveščeni preko svojega glasila Vestnik.

Sledila je podelitev priznanj zaslužnim članom in poročilo tajnice in blagajničarke Marice Jazbec. Posebna pohvala je bila namenjeni krajanki Nataši Šekoranja Špiler. Nataša je profesorica zgodovine na Gimnaziji Brežice in je v pedagoški reviji Zgodovina v šoli na 20 straneh objavila strokovni članek »Peščica zemlje«. Prispevek sistematično in nazorno predstavi izvedbo zgodovinske delavnice na temo izgnanstva v Posavju v času druge svetovne vojne. Dijaki z reševanjem nalog ob kritičnem pretresu različnih zgodovinskih virov na konkretnih primerih izgnanstva iz Posavja in predvsem Bizeljskega spoznavajo, analizirajo ter vrednotijo nemško okupacijsko politiko in njene raznarodovalne ukrepe.  Naloge v članku so premišljeno strukturirane in spodbujajo dijake h kritičnemu razmišljanju o lastni lokalni in nacionalni zgodovini, domoljubju, narodni identiteti  ter pomenu spoštovanja človekovih pravic.

Spregovorila je tudi doktorica Joganova, ki je med drugim poudarila pomen zgoraj omenjenega strokovnega članka in zaželela vsem zdravja v prihodnjem letu. Lepim željam so se ob pozdravih pridružili tudi ostali gosti, ki so predstavljali krajevne organizacije DIS Kapele Ivan Urek, Artiče Karel Levak, Dobova Anton Smrekar, Pišece – Globoko Mira Podgoršek, Čatež ob Savi Jožica Stezinar, Cerklje ob Krki Anica Lopatič, predsednik KO ZBV NOB Bizeljsko Martin Najger, koordinatorka projekta starejši starejšim DU Bizeljsko Tinka Vahčič ter Društva kmetic Brežice aktiva Bizeljsko Slavica Antolovič. Po uradnem delu se je nadaljevalo druženje ob dobri hrani, pijači in glasbeni spremljavi Vilka Ureka.

Lea Babič