(DIS) in poslanec v Državnem zboru mag. Franc Žnidaršič, krovna predsednica DIS Ivica Žnidaršič ter predstavniki okoliških krajevnih organizacij iz Bistrice ob Sotli,  iz KO Globoko – Pišece, Artiče, Čatež ob Savi in Dobova. Župan Ivan Molan je poudaril, da letos ne more biti tako optimističen kot leta doslej in je izgnance obvestil o težkih časih, ki prihajajo v Posavje in brežiško občino z napovedanimi ukinitvami regionalnih inštitucij in izgnance pozval k podpori za ohranitev le teh. Dejal pa je tudi, da verjame, da bodo odgovorni sprevideli in ‘ne bodo počeli takih neumnosti’. Izgnancem je župan ponudil pomoč, kljub težkemu finančnemu letu, ki je pred vsemi, za delovanje in jih opozoril na spremljanje razpisov za pridobitev sredstev.

Mag. Franc Žnidaršič je poudaril, da jih je vedno manj in zato morajo držati skupaj. Pojasnil je, da je država že postorila določene stvari za izgnance, vse pa še ne in ob tem izpostavil odprto vprašanje vojne škode in trenutno politično situacijo, v kateri so zaradi gospodarske in finančne krize vsi na slabšem. Tako je mag. Žnidaršič dejal: »To je treba sprejeti kot tisto, čemur se ni mogoče  izogniti, in storiti vse, da bi se izvlekli na način, da bi bilo za ljudi poskrbljeno, da ohranimo solidarnost na eni strani, na drugi pa zaščititi delo in vrednote dela«. Podprl je županov apel za ohranitev porodnišnice Brežice, hkrati pa zbranim pojasnil, da ima ohranitev tega segmenta lahko za zavarovance tudi hujše posledice. Tako je spregovoril o zdravstvu nasploh, o pokojninskem zakonu in opozoril na zakon o vojni škodi, kjer je razočaran, da Državni zbor ni sprejel predlagano razpravo o tej temi, zato bo v kratkem pozval Vlado, da vloži zakon v proceduro zdaj in ne pred volitvami,če ne, je dejal poslanec Žnidaršič na Bizeljskem, ga bo vložil sam.

Dolgoletni predsednik KO DIS Bizeljsko Rok Kržan je podal poročilo o opravljenem delu, v planu za prihodnje leto pa na predlog dr. Mace Jogan, ki je poslala pisno opravičilo, vključil in že dogovoril sodelovanje z OŠ Bizeljsko pri pripravi brošure o spominu izgnancev, ki jo želijo vključiti v slovesnost ob 70. obletnici pregona v izgnanstvo, ko je 11. novembra 1941 bizeljske domove zapustilo 3011 krajanov, mnogi niso dočakali vrnitve. Tudi v prihajajočem letu bodo nadaljevali z rednimi nalogami, med katerimi poudarjajo tudi skrb za starejše člane, bolne in tiste v domovih, izvedli bodo računalniške tečaje in druge in se družili. Čeprav so se izgnanci v občine Brežice razdvojili v dve frakciji, pa ima KO DIZ Bizeljsko v 20 –letni zgodovini veliko pripadnost, letos so imeli 210 članov s poravnano članarino, deset so jih pospremili na zadnji poti, in kot kaže udeležba na občnem zboru, tudi veliko podporo v sosednjih krajevnih organizacijah.

S. Vahtarić

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Občni zbor KO DIS Bizeljsko