Dvanajsti december je dan, ko se člani krajevnega odbora Društva izgnancev Bizeljsko vsako leto zberejo na rednem letnem zboru. Tokrat že sedemindvajsetič.  Začel se je s kulturnim programom v izvedbi učencev OŠ Bizeljsko ob glasbeni spremljavi mentorja Vilka Ureka.

KO DIS Bizeljsko šteje 114 članov. Ker so številni že v zrelih letih, se njihovo število vsako leto zmanjšuje in v minulem letu so se za vedno poslovili od desetih članov. Vse so k večnemu počitku pospremili z društvenim praporom, tokrat pa so se jim poklonili z minuto molka. Letos je umrl tudi Jože Križančič, rojak, ki je ob spominih na rodno Vitno vas v številnih literarnih delih opisoval tudi življenje v izgnanstvu. Spomine na šolska leta je obudila njegova sošolka ga. Marjeta Šekoranja, ki je prebrala tudi nekaj njegovih verzov.

Predsednik Rok Kržan je po pozdravu vseh zbranih in še posebej gostov predlagal dnevni red. Sledila je izvolitev delovnih teles ter poročila o delu v minulem letu in plan dela za prihodnje.  Profesorica zgodovine na brežiški gimnaziji Nataša Šekoranja Špiler je predstavila večletne  projekte in aktivnosti, ki med dijaki pripomorejo k ohranjanju zgodovinskega spomina  na izgnanstvo. Z najrazličnejšimi metodami in oblikami pedagoškega dela si prizadeva, da mlade preko omenjene tematike spodbuja k zanimanju in spoštovanju lokalne in nacionalne zgodovine ter krepitvi domovinske zavesti. Prav tako pa z aktualizacijo zgodovinskih dogodkov  razvija vrednote spoštovanja človekovih pravic, nenasilja, strpnosti, demokratičnih načel in medgeneracijskega sožitja.

Osemnajst članov živi v domovih za starejše in le-te predstavniki društva redno obiskujejo. Za pozornost, ki jim jo namenijo, sta izrekli pohvale tudi direktorica Doma upokojencev Brežice Darja Cizelj in vodja enote Valentina Vuk.

Vabilu so se odzvali tudi predstavniki drugih društev: Erika Lipej iz Bistrice ob Sotli, Ivan Urek in Jože Mlakar iz Kapel, Karel Levak iz Artič, Ivan Veble in Jože Rožman iz Dobove, Anica  Lopatič  iz Cerkelj ob Krki, Jožica Stezinar iz Čateža ob Savi, Emilija Držanič iz Brežic, Jože Bračun iz Globokega ter predstavnice in predstavniki nekaterih domačih društev. Vsi so zbranim zaželeli uspešno delo v prihodnje ter lepe praznike in zdravja v novem letu.

Lea Babič