»Imate kako fotografijo
iz zgodnjega otroštva?
Ne, ničesar nimam.
kar bi vam lahko pokazala.
Samo povem vam lahko.

Fotografije taborišč
najdete v muzejih.

Jaz imam le strah.
Kot ptica ujeda gnezdi
v razvejani krošnji
mojih spominov.
Ne morem je prepoditi.
Hrani se z mojim mirom.
Je pa zelo požrešna
In tudi izjemno delavna.
Kar naprej tke
same grozne sanje:
bližajo se vojaki
vidim škornje, puške,
slišim streljanje,
bobnenje letal,
nekdo kriči,
gledam, kam bi se skrila,
skušam bežati,
ne morem,
nikamor ne morem,
vojaki so vse bliže,
hočem poklicati mamo,
začnem tudi sama kričati.
S kriki groze
se prebudim,
čisto nemočna.

Fotografij tega strahu
ne boste našli v muzejih.«

je svoje spomine na doživetja v izgnanstvu, ki so živi še sedemdeset let po koncu vojne, zapisala dr. Maca Jogan. Take in podobne spomine nosijo tudi ostali člani krajevne organizacije DIS Bizeljsko, ki so se udeležili rednega letnega zbora članov na TK Balon – Bela gorca. S svojo prisotnostjo so zbor počastili predstavniki ostalih krajevnih organizacij društva izgnancev Slovenije iz občine Brežice, sosednje Bistrice ob Sotli in Buč ter mag. Franc Žnidaršič, častni član DIS in Franc Križančič, predsednik častnega razsodišča DIS in odgovorni urednik Vestnika. Učenci OŠ Bizeljsko so z mentorjem Vilkom Urekom pripravili kulturni program. Predsednik domačega društva Rok Kržan, je pozdravil goste, opravičil opravičene in predlagal delovno predsedstvo, ki je bilo soglasno potrjeno. Sprejet je bil dnevni red po katerem je bilo podano poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu, poročilo blagajničarke, nadzornega odbora ter načrti za prihodnje leto. Ugotovljeno je bilo, da se število članov hitro zmanjšuje, saj jih je v preteklem letu umrlo enaindvajset. Številni zaradi teže let in bolezni ne morejo aktivno sodelovati v delu društva, zato jih aktivni člani obiščejo na njihovih domovih ali v domu upokojencev ter s priložnostnimi darili pokažejo, da niso pozabljeni. Pozornosti so deležni vsi, ki so stari nad osemdeset let.
Prisotnim so se z dobrimi željami za prihodnje leto obrnili vsi gostje, ki so soglašali in podprli magistra Franca Žnidaršiča, ki je opozoril na zmanjševanje pravic izgnancem s strani države, na potrebo plačila še neplačane vojne škode ter nujno zavzemanje izgnancev za svoje pravice. K besedi sem bila povabljena tudi kmetica leta 2015, ki že nekaj let skrbim za dokumentiranje dogodkov s fotografijami in na domačem spletnem portalu.

Lea Babič