Na predčasnih volitvah za člane sveta krajevne skupnosti Bizeljsko enajstega septembra 2016 so bili izvoljeni:

Milko Veršec, Matej Šekoranja, Blaž Zagmajster, Denis Kmetič, Roman Šepetavc, Marjan Jelčič, Jožef Geršak, Matejka Kmetič, Marjetka Slatner – Gerjevič in Gregor Travnikar.

Na  ustanovni seji šestindvajsetega septembra so za predsednico sveta KS izbrali Matejo Kmetič, Marjetko Slatner – Gerjevič in Romana Šepetavca pa za podpredsednika.

Izvoljenim čestitamo in želimo uspešno delo.

Uredništvo