kjer živijo, so potrgali renski rizling na 3500 trtah. Dobili so 1200 litrov mošta, ki bo odličen jagodni izbor, saj je sladkorna stopnja že v trgatvi pokazala kar 118 oekslerjev. Mošt bo zorel v treh novih barik sodih.

Novembrska trgatev za žlahtno kapljico

Glede na julijsko hudo točo na Bizeljskem je povedal, da je bil prizadet večji del od skupaj 30 tisoč trt, kolikor jih obdelujejo, nekaj pa imajo še v najemu. V vinogradih ob gradu so imeli tudi do 80 odstotni izpad, na legah, kjer so opravili omenjeno trgatev za jagodni izbor, pa okoli polovičnega, saj je vinograd visoko nad dolino mejne reke Sotle, kjer je hrvaška protitočna obramba še delovala.

Kljub temu so letos imeli dobro trgatev, vse so namenili za vrhunsko vina, tako frankinjo, modri pinot in plavec, v letošnji trgatvi pa so tudi že naredili jagodni izbor iz kernerja in belega pinota.

S. Vahtarić
Foto: Družinski arhiv Klakočar

Novembrska trgatev za žlahtno kapljico

Novembrska trgatev za žlahtno kapljico

Novembrska trgatev za žlahtno kapljico

Novembrska trgatev za žlahtno kapljico