prejel stekleno jabolko in priznanje s čestitkami za skrb visokodebelnih travniških sadovnjakov iz rok predsednika države ter direktorja Kozjanskega parka mag. Tea Hrvoja Oršaniča.

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak

V njihovi družbi in družbi kozjanskih županov pa je zasedel tudi carjevičev prestol pred upravo Kozjanskega parka. Tako prestol nosi zdaj tudi njegovo ime, ob imenu njegovih predhodnikov, Edija Rupreta in Janeza Bračuna. Špeljakovi imajo sadovnjake v Zgornjem Podgorju pri Pišecah, kjer so družino za nakup prepričali neokrnjena narava, številna visokodebelna sadna drevesa in panoramski razgled. Družina Špeljak  je od leta 2006 do leta 2008 kupila desetletja zapuščena zemljišča štirih lastnikov, v velikosti 2,86 ha. Kot so povedali, so jih čudovita sadna drevesa s svojim naravnim habitusom– stoletne hruške, jablane, marelice, češnje, slive in orehi kar vabila k čiščenju in oživitveni rezi. Ohranili so vsa vitalna drevesa in na praznih mestih dosadili nova visokodebelna drevesa. Na območju je ustvarjena posebna mikroklima, ki je še posebej ugodna za rast avtohtonih pišečkih marelic, ki imajo na tej legi posebno aromo.

V letu 2007 so zasadili novi travniški visokodebelni sadovnjak, ki obsega okoli 100 dreves tradicionalnih in avtohtonih sort jablan, sliv, hrušk, breskev, marelic, češenj, višenj, orehov in marelic.V obrazložitvi podelitve naziva Carjevič Lajošu Špeljaku, kot gospodarju sadovnjaka, so v Kozjanskem parku zapisali: »Je priznanje, ki ga podeljujemo članom celotne družine, za skrbno delo, trud in vzpodbudo za nadaljnje vzdrževanje travniškega sadovnjaka. S številnimi novimi izzivi, s katerimi se srečuje lastnik, to je od novega nasada pišečkih marelic do sušilnice sadja, smo še bolj prepričani, da je naziv Carjevič leta 2011, ki ga podeljujemo najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka, prišel v prave roke«.

S. Vahtarić

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak

Najboljši skrbnik travniških sadovnjakov Lajoš Špeljak