Občina Brežice bo v mesecu septembru pričela izvajati projekt Obnova lokalne ceste LC 024371 (Nimnik – Janeževa gorca), ki predstavlja nadaljevanje večfaznega urejanja Vinarske ceste na Bizeljskem. V sklopu obnove je predvidena zamenjava celotnega voziščnega ustroja ceste in ureditev odvodnjavanja na odseku Vinarska cesta 2 – Vinarska cesta 52  v dolžini 445 metrov ter ureditev pločnika v dolžini 145 m. Namen investicije je izboljšati dostopnost in zagotoviti prometno varnost udeležencev v prometu.

Vrednost pogodbenih del obnove znaša dobrih 137.000 EUR, izvajalec del pa je podjetje HPG Brežice. Dela bodo potekala v mesecu septembru in oktobru.

Občina Brežice

Nadaljuje se obnova Vinarske ceste na Bizeljskem

 

 

 

 

O nadaljevanju obnove Vinarske ceste na Bizeljskem župan Občine Brežice Ivan Molan