Na večnamenskem domu Bizeljsko je ob občinskem prazniku Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice postavilo spominsko obeležje Manevrske strukture narodne zaščite 90 in Teritorialne obrambe občine Brežice. Obeležje sta ob krajši slovesnosti odkrila predsednik OZVVS Brežice Anton Supančič in Stanislav Zlobko. Po odkritju sta slovensko zastavo, ki je zakrivala obeležje, predala predsedniku sveta KS Bizeljsko Franciju Kelherju.

Zlobko je kot slavnostni govornik povedal, da so imeli julija leta 1991 v objektu, znanem kot stara šola, sedež pripadniki obmejnega voda Teritorialne obrambe. Z ukazom nadrejenega poveljstva jim je bilo naloženo, da varujejo državno mejo z Republiko Hrvaško in postavljajo protioklepne ovire na mostovih reke Sotle od Bizeljskega do Kapel. Priznanje za uspešno opravljeno nalogo so jim izkazali z namestitvijo spominske plošče na objektu.

Stanislav Zlobko je še izpostavil izredno pomembno vlogo Posavja v osamosvojitveni vojni s pomembnimi spopadi, ki so odločilno vplivali na končno zmago in dolžino trajanja osamosvojitvene vojne: »Danes želijo nekateri zmanjšati vrednost vojni, češ da je vojaški spopad trajal samo deset dni. Ti najbrž ne vedo ali zavestno nočejo vedeti, da so za ta kratek vojaški spopad potekale intenzivne priprave skoraj dve leti. Vodili so jih ljudje, ki so bili organizirani v tajni organizaciji, imenovani Manevrska struktura narodne zaščite 90, v letošnjem letu torej praznujemo 25. obletnico njene ustanovitve,« je dejal. Župan Ivan Molan je poudaril, da se danes premalo zavedamo pomembnih dogodkov iz preteklosti, tudi zaradi tega po njegovem verjetno slabo gospodarimo z državo.

Vodstvo OZVVS Brežice že vrsto let s pomočjo Občine Brežice, krajevnih skupnosti in posameznikov postavlja spominska obeležja na objekte, kjer so potekale posebne aktivnosti. Na območju brežiške občine je bilo postavljenih 11 takšnih obeležij, to na Bizeljskem je 12. in hkrati zadnje.

Kulturni program so pod mentorstvom Vilka Ureka s petjem oblikovali učenci OŠ Bizeljsko, slovesnost pa je povezovala Doroteja Lipej.

S. Vahtarić