Kmetijski minister Dejan Židan se je 28. julija na  Kmetiji Isteničevih v Stari vasi na Bizeljskem srečal z župani v zadnjem neurju s hudo točo 11. julija prizadetih občin Obsotelja in Kozjanskega in si nato ogledal tudi nekaj prizadetih kmetij. Županom Brežic, Bistrice ob Sotli, Kozjega in Podčetrtka je zagotovil, da bodo v naslednjih dneh dobili 250.00 evrov intervencijskih sredstev. Najhuje prizadeta Bistrica ob Sotli bo dobila 100 tisoč, Brežice 70 tisoč, Kozje 55 tisoč in Podčetrtek 25 tisoč evrov. Po besedah ministra bodo občine same odločale, kako bodo porabile denar, vendar pa bodo morale o porabljenih sredstvih podati poročilo.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Dejan Židan, državni sekretar Vlade RS za lokalno samoupravo Bojan Suvorov in Miran Naglič iz Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) so se z župani na za javnost zaprtem srečanju pogovarjali o ukrepih, za katere so se pred tem dogovorili, da se izvedejo in so jih dejansko že tudi izvedli, odprli pa so dve strateški temi; o varovanju pred točo ter prenovi zavarovanj ter predelali vsebinske predloge, ki so jih župani posredovali ministru pred tednom dni in ugotovili, da so ti v večji meri zagotovljeni oz. se izvajajo. In župani, brežiški Ivan Molan, Franjo Debelak (Bistrica ob Sotli), Dušan Andrej Kocman (Kozje) in Peter Misja ( Podčetrtek) so zadovoljni z odzivom ministra in pristojnih služb in so pozdravili njihovo hitro odzivanje.

Dogovorili so se, da ustanovijo delovno skupino, ki naj bi pospešila priprave na uvedbo obrambe proti toči, minister Židan pričakuje učinkovit sistem obrambe v letu 2012, vendar kot pravi, bodo k njegovemu financiranju morale pristopiti tudi zavarovalnice in občine, saj letno eno letalo stane od 90 do 125 tisoč evrov, nimajo pa še odgovorov stroke, koliko letal bi potrebovali za sistemsko obrambo. Sistem zavarovanja iz leta 2006 se po ministrovih besedah zaključuje, saj se je površina zavarovanih področjih zmanjšala, pri trajnih nasadov pa zaradi pogojev zavarovanja večina kmetov tega ne zmore. Za leta 2012 – 2013 naj bi izbrali eksperta, ki bi se glede zavarovanj pogajal v imenu kmetov in države z domačimi in tujimi zavarovalnicami in pripravil ugodnejše ponudbe. Že letos bodo izpeljali ločen razpis za aktivno zaščito z mrežami za trajne nasade, ki naj bi bil vsako leto.

Med pomembnejši doseženimi dogovori, ki so jih župani pred tem posredovali, so, je poudaril župan Ivan Molan, da bodo kmetijam predčasno izplačane subvencije, da bodo s spremembo zakona omogočili vinogradnikom oz. vinarjem zasebnikom nakup grozdja znotraj vinorodnega okoliša,  kar zdaj, kot je poudaril tudi minister Židan, ni bilo omogočeno, ter da bodo pospešili obnovo vinogradov oz. da bodo vinogradniki z manjšimi površinami in mlajšimi v toči prizadetimi vinogradi od 10 let lahko kandidirali na sredstva za obnovo. Vsi pa so pozvali kmete, da se odzovejo na ponujeno pomoč kmetijskih svetovalnih služb za sanacijo.

Miran Naglič iz KGZS je poudaril, da že pristopajo k pomoči predvsem živinorejskim kmetijam, teh je na prizadetem področju štirih občin kar 36, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pa bo izvedla ustrezne postopke za oprostitev plačila zborničnega prispevka, kmetje bodo morali le na njihovih izpostavah oddati vlogo za odpis, brez sicer potrebnih dokazil.

Državni sekretar Suvorov je dejal, da se z ministrstvom za finance že dogovarjajo v smeri predloga lokalnih skupnosti, da bi z dopolnitvami zakona o interventnih ukrepih prizadetim občinam v letošnjem letu omogočili črpanje vseh pripadajočih sredstev. Omenjene občine so namreč prijavile 10 projektov v višini približno 622.778 evrov ter občini Brežice in Kozje še dva v še višjem skupni višini približno 860.000 evrov, ki se nadaljuje od lani in ga financirajo 100 odstotno. Čeprav je sofinancerski delež SVRL kar 1,5 milijona evrov, lahko občine po zakonu pridobijo za omenjenih 10 projektov le sredstva v višini 50 odstotkov, na Službi pa iščejo možnosti za črpanje vseh sredstev še v tem letu.

Minister si je z župani po srečanju v Šampanjski kleti Isteničevih ogledal tudi nekatere prizade kmetije, kot prvo kmetijo mladega gospodarja Aleša Balona, ki je ostal brez pridelka in ga tudi zaradi neugodnih zavarovalnih pogojev ni imel zavarovanega.

S. Vahtarić
Foto: Lea Babič

 

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

 

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

 

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

 

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

 

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

.” 

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.

Minister Židan na Bizeljskem z župani v toči prizadetih občin.