skoraj 60 vinogradnikov, predstavnik Občine Brežice Roman Matjašič, predsednik KS Bizeljsko Franci Kelher in predstavnica Kmetijske svetovalne službe Milena Rožman.

Manifest bizeljskih vinogradnikov po katastrofalni toči

Vinogradniki, ki imajo po toči prizadetih 600 ha vinogradov, od Orešja na Bizeljskem pa vse do Pišec, v večji meri tudi 100 odstotno, saj na njih ni ostalo ne listja ne grozdja, bodo imeli izpad pridelka kar tri leta.

Enotni so, da je potrebno najti način, kako omiliti težave po toči, saj se bodo posamezni vinogradniki sedaj težko obdržali na težko pridobljenem trgu. Država naj bi aktivno vstopila v protizaščitno obrambo proti toči, saj pri tako siloviti toči tudi protitočna mreža ne zdrži, je dejal predsednik zadruge Janez Šekoranja. Občina Brežice popisuje nastalo škodo, a kot je povedal njen predstavnik, samo na objektih. Zato pozivajo ministrstvo, da omogoči fizičnim osebam nakup vina ali grozdja ne glede na okoliš ter da pospeši obnovo že amortiziranih vinogradov brez omejitev površine.
Sklepi s sestanka:

1.) MKGP naj z ustreznim pravnim aktom omogoči fizičnim osebam, da bodo lahko kupili grozdje ali vino znotraj Bizeljsko-sremiškega okoliša in tudi zunaj njega. V kolikor to ne bo omogočeno bodo ti vinogradniki izgubili trg, saj vsaj dve leti ne bodo imeli pridelka. V nasprotnem se bo pojavljal črni trg.

2.) Pospešiti obnovo že  amortiziranih vinogradov brez omejitev površine (trenutno mora imeti vinogradnik z obnovljeno površino najmanj 0,85 ha vinograda). Obnova je najbolj smiseln ukrep saj letos ne bo pridelka in tudi drugo leto bo pridelek minimalen. Pri obnovi pa imamo v tretjem letu že normalen pridelek in hkrati obnovljen vinograd. Potrebno bi bilo nameniti tistim, ki so imeli popolnoma uničene vinograde vsaj 50% več sredstev od ostalih, ki bodo obnavljali in niso imeli toče.

3.) Sredstva, ki so bila namenjena za zeleno trgatev in niso bila  porabljena, naj se namenijo za odpravo škode po toči oziroma se obravnava nastala škoda kot zelena trgatev.

4.) Sproži naj se postopek, za spremembo Zakona o vinu in naj se Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš priključil k Štajerski vinorodni deželi.

5.)  MKGP naj posreduje  pri bankah, ki so v delni lasti države, da se prizadetim po toči, ki imajo  kredite le ti reprogramirajo oz. se omogoči odlok plačila.

6.) Sprejem naj se dokončna odločitev ali je letalska obramba pred točo učinkovita ali ne. Predlaga se, da se s pomočjo vojaških ali civilnih radarjev vzpostavi sistem, s pomočjo katerega bi se obveščalo prebivalstvo za primer ekstremnih toč kot je bila 11.7.2011. S pravočasno informiranostjo se bi lahko prebivalstvo pripravilo na ujmo in se bi dalo preprečiti škodo na imetju.

7.) Denar, ki ni bil porabljen od subvencij države pri zavarovanjih, naj se nameni za odpravo škode po toči.

8.) Sistemsko urediti, na kak način je možno pomagati tistim oškodovancem, ki so imeli 100% poškodovanost trajnih nasadov.

9.) S spremembo zakonodaje omogočiti odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za tiste, ki so zavarovani kot kmetje. Sedanja zakonodaja omogoča le odpis prispevkov za en mesec, kar pa je popolnoma neustrezno glede na obseg škode in njeno trajanje še v prihodnjih letih.

S. Vahtarić
 

Manifest bizeljskih vinogradnikov po katastrofalni toči

Manifest bizeljskih vinogradnikov po katastrofalni toči

Manifest bizeljskih vinogradnikov po katastrofalni toči