Lovski rog je naznanil začetek svečane prireditve ob 70-letnici lovske družine Bizeljsko in 40-letnici pobratenja z LD Begunje pri Cerknici, pevci MoPZ Bizeljsko pa so za svečani začetek zapeli slovensko himno. Po pozdravu lovskih tovarišev in gostov je predsednik nadzornega odbora Branko Premelč orisal zgodovino domače lovske družine in vlogo lovstva nasploh. Dejal je, da se je vloga lovstva in lova skozi zgodovinska obdobja spreminjala. Ljudem je lov najprej omogočal preživetje. Človek je z lovom pridobival hrano, surovino za obleko in enostavno orodje. Z odlovom je začel živali udomačevati in rediti. Zgodovina govori tudi o obdobjih zabave in izživljanja, pa spet o obdobjih plemenitega športa. Lov je postal gospodarska dejavnost, posameznikom pa je omogočal športno in razvedrilno dejavnost. Lovstvo so urejali že stari Rimljani, pisna pravila pa datirajo iz 16. stoletja. Sem segajo tudi začetki varovanja posameznih živalskih vrst. Uradno se praznuje 70 letnica LD Bizeljsko, čeprav obstajajo pisni viri, da je organizirano lovstvo na Bizeljskem obstajalo že pred 110-timi leti. Iz tistih časov je fotografija na kateri so lovci bratje Osojnik, Janežič, upravnik graščine Levstik in lovski čuvaj Lamut. Ob njih so na sliki gonjači in med njimi poznejši soustanovitelj LD Bizeljsko in dolgoletni starešina Martini.

ed sedemdesetimi leti pa se je zbralo deset ljubiteljev narave, lovstva in lepot Bizeljskega ter ponovno ustanovilo in registriralo LD Bizeljsko. Ustanovitelji so bili: Balon Anton, Dernikovič Feliks, Lipej lvan , Martini Franc, Mihelin Anton, Pečnik Gustav, Premelč Franc, Premelč Viktor, Šekoranja Ferko in Škof Karel. Od takrat delujejo neprekinjeno in skrbijo za 2704 ha veliko srednje-gorsko lovišče. Ponosni so na 40 let pobratenja in plodnega sodelovanja z LD Begunje pri Cerknici, katere člani so bili gostje tudi na tokratni prireditvi.

Ob jubileju je slavljencem čestital župan Ivan Molan, ki jim je predal tudi plaketo občine Brežice. Predsednik Združenja Slovenskih častnikov Brežice Milko Veršec je poudaril pomemben prispevek lovcev v osamosvojitveni vojni in jim predal zahvalno plaketo združenja Slovenskih častnikov Brežice ter se zahvalil za sodelovanje in pomoč pri uresničevanju delovnih programov, starešini lovske družine Janezu Malusu pa priznanje za osebno sodelovanje. S priložnostnimi darili so jubilantom čestitali ob gostih iz Begunj tudi predstavniki sosednjih lovskih družin iz spodnje posavske regije in Hrvaške. S svojo prisotnostjo sta jubilante počastila tudi predstavnika Lovske zveze Slovenije in Posavja. Zbranim je spregovoril tudi najstarejši član Franc Balon, osrednji del svečanosti pa je bilo razvitje novega prapora, ki ga je praporščaku Antonu Kalinu predal boter Marjan Korošec iz LD Slovenske Konjice. Prireditev je povezovala Katarina Zagmajster, učenci OŠ Bizeljsko in MoPZ pa so poskrbeli za glasbeno popestritev. Ko je lovski rog naznanil konec svečanosti, so gostje raztegnili meh in začelo se je veselo druženje starih prijateljev. Za veselo razpoloženje so poskrbeli tudi Bizeljski fantje, nekdanji domači ansambel, ki se zbere le še ob posebnih priložnostih.

Lea Babič