VELIKA NOČ 2016 

V ZGODNJEM JUTRU

V zgodnjem jutru današnjega dne, ko je prva jutranja zarja predrla temo in je ponosna rimska straža stražila grob, tedaj se je nebeška svetloba razlila nad skalnat grob, v katerem je Križani počival. Angel je odvalil kamen z groba, straža je prestrašena zbežala in Kristus je v nebeški slavi vstal od mrtvih kot zmagovalec nad smrtjo in peklom, nad krutim grehom, ki ga je umoril. V tem trenutku se je zrušilo kraljestvo greha, oblast greha je bila uničena. Jezus se je kot Vstali prikazal svojim obupanim prijateljem in napolnil ves svet z neizrekljivim veseljem. »Gospod je vstal,« tako so klicali angeli ob njegovem grobu, »Gospod zopet živi,« tako so žene oznanile veselo novico o Jezusu. »Kristus je vstal! Aleluja!« tako doni od ust do ust že več stoletij po vsem krščanskem svetu. O greh, kje je sedaj tvoja zmaga? O smrt, kje je tvoje želo? To je največja zmaga, najvišje zmagoslavje, toda s krvjo obarvana, krvavordeča zmaga. In v pobožen spomin na to zmagoslavno smrt našega ljubečega Odrešenika, ki je iz ljubezni do nas prelil svojo kot rdeče vrtnice obarvano kri, nam bodi rdeče pobarvano velikonočno jajce, ki si ga na današnji dan damo drug drugemu. O dobre matere, pripovedujte to svojim ljubim hčerkam. O ljubeči očetje, povejte to svojim sinovom. Iskreni prijatelji, spomnite na to svoje znance in prijatelje, vsakokrat ko jim daste rdeče pobarvano jajce za velikonočni dar. Glej, tako je Jezus ljubil tudi tebe, da je na križu prelil svojo kri do zadnje kapljice, da bi nas odrešil greha, tega največjega zla, in bi nas naredil za srečne Božje otroke. Zato ne greši, da se njegova kri ne bi izgubila na tebi. Nikoli ne pozabimo na to ljubezen, da te sreče ne bi spet izgubili, se prodali suženjstvu greha! Večna brez konca, kot to okroglo rdeče jajce, je naša blaženost, ki nam jo je Jezus tako drago kupil s svojo krvjo.

Po: A. M. Slomšek, Prazniki

20. marec 2016 – CVETNA NEDELJA

Na cvetno nedeljo kristjani podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga navdušene množice pozdravljale: Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem! Hozana na višavah! Pri svetih mašah je najprej blagoslov butaric in zelenja. V Orešju bo maša ob 7.30 uri. Na Bizeljskem pa sveta maša ob 9. uri. Če bo lepo vreme se bomo dobili pred cerkvijo, kjer bo najprej blagoslov oljčnih vejic in zelenja!

24. marec 2016 – VELIKI ČETRTEK

Dopoldne ob 9. uri je v stolnici krizmena sv. maša, pri kateri se zberemo vsi duhovniki iz škofije, škof pa pri njej blagoslovi krstno in bolniško olje ter posveti sv. krizmo.

Zvečer ob 18.uri so v župnijski cerkvi obredi velikega četrtka – spomin Jezusove zadnje večerje in postavitve zakramentov sv. evharistije ter mašniškega posvečenja. Pri Slavi zazvonijo zvonovi, potem pa utihnejo do vigilije na veliko soboto.

25. marec 2016 – VELIKI PETEK

Edini dan v letu, ko ni svete maše, saj je bila ta darovana na Kalvariji na krvavi način enkrat za vselej. To je za kristjane tudi dan strogega posta.

     – ob 15. uri – križev pot v cerkvi
     – ob 18. uri – obredi Velikega petka
     – po obredih –
čaščenje Jezusa v Božjem grobu

Darovi velikega petka so namenjeni za vzdrževanje svetih krajev v Sveti deželi. Bog vam povrni zanje!

26. marec 2016 – VELIKA SOBOTA

Za kristjane je to dan čaščenja Jezusa v Božjem grobu in dan pričakovanja, polnega pripravljanja, tako v naši notranjosti, kot tudi na zunaj za praznike.

ob 6.30 uri – blagoslov ognja pri cerkvi

Blagoslov jedil bo letos malo spremenjen in sicer:
– ob 9. uri – cerkev sv. Antona
     – ob 9.30 uri – kapela Bukovje
– ob 10. uri – cerkev Orešje
– ob 10.30 uri – kri
ž Orešje
     – ob 11.30 uri – cerkev sv. Andreja
– ob 12. uri – cerkev sv. Duha
– ob 12.30 uri – cerkev sv. Vida
     – ob 13. uri – kapele Brezovica
– ob 14.30 uri –Gregovce
– ob 15.30 uri – kri
ž Nova vas
     – ob 16. uri – župnijska cerkev sv. Lovrenca
– ob 16.30  uri – kapela Bra
čna vas
– ob 18.00 – slovesna vigilija v
župnijski cerkvi

Pri vigiliji – velikonočnem bdenju – se pridružimo Kristusu – zmagovalcu nad grehom in smrtjo – ter podoživljamo njegovo zmago. Zato je to veselo slavje, ki ga najbolj izrazimo z velikonočnim vzklikom ALELUJA – SLAVIMO GOSPODA! Vigilija ima štiri dele. Slavju luči s hvalnico velikonočni sveči – ta predstavlja vstalega Jezusa -, ob berilih sledi obuditev spomina na Božje posege v dobro človeštva, krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub in blagoslovom krstne vode, nato pa še evharistično bogoslužje (drugi del sv. maše). Pri slavju luči in obnovitvi krstnih obljub imamo prižgane svečke.

27. marec 2016 – VELIKA NOČ

Dan, ki si ga ne moremo predstavljati brez vstajenja Kristusa. Zvonovi oznanjajo in kličejo k novemu življenju, tudi narava s svojim prebujanjem dodaja svoje.

– ob 6.30 uri – vstajenje pri Božjem grobu in procesija in slovesna maša v župnijski cerkvi
– ob 8. uri – slovesna sveta maša v Orešju
– ob 9. uri – slovesna sveta maša v
župnijski cerkvi

Za »vstajenje« se zberemo pri Božjem grobu in pred cerkvijo, od koder se zvrstimo v procesijo po stopnicah in okrog do župnišča ter v cerkev. Na čelu je Vstali Jezus, za njim moški, nato pevci, ministranti, duhovnik pod nebom, ženske. Procesija predstavlja naše življenjsko potovanje, zato se je spoštljivo in z veseljem udeležimo vsi.

28. marec 2016 – VELIKONOČNI PONEDELJEK

Na velikonočni ponedeljek, 28. marca 2016, bodo sv. maše po nedeljskem sporedu. Ob 7.30 bo sveta maša v Orešju in ob 9. uri v župnijski cerkvi.

Ta dan po tradiciji kristjani gremo v Emavs – na velikonočni obisk sorodnikov. V tednu po veliki noči je velikonočna osmina. Ves teden kristjani slavimo Jezusovo vstajenje.

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

Prvo sveto obhajilo bo letos v nedeljo, 29. maja 2016, ob 10. uri. Prosim starše prvoobhajancev, da skupaj z prvoobhajanci prihajajo k nedeljskim svetim mašam!

  • Vsi bolni in onemogli, ki želite prejeti zakramente za veliko noč, sporočite, da vas v tednu pred veliko nočjo obiščem! Pokličite na številko 041 771 935.
  • Iskrena zahvala vsem za darove ob hišnih blagoslovih. Naj vas in vaše domove spremlja božji blagoslov!
Veselje naj pričuje, da smo kristjani ne le za veliko noč, marveč smo velikonočni kristjani vedno in povsod. Vsem župljanom, rojakom po svetu, posebej pa vsem bolnim in trpečim želim blagoslovljene velikonočne praznike!

Župnik Vlado Leskovar s sodelavci