SLAVA OČETU

To je kratka hvalnica v čast Sveti Trojici. Že od prvih časov krščanstva s Slava Očetu sklepamo molitve, tudi molitev vsakega psalma. Tako za nas kristjane pomeni, da vsaka molitev, ki jo opravimo v veri, ne gre v prazno, ampak slavi Boga.

Drugi del molitve – kakor je bilo v začetku …  – so dodali na pomembnem koncilu v Niceji (leta 325), da bi z njo potrdili večni izvor Božjega Sina proti arijanskemu krivoverstvu, ki je zmotno trdil, da ima Sin, kakor vsaka druga stvar, neki začetek v točno določenem času. Z molitvijo Slava Očetu pa potrjujemo vero, da Sin večno biva in ni ustvarjen v času.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Nikoli ne pozabimo, da nas ljubi Bog, ki je ljubeč kot oče in mati, njegov Sin, kije postal človek kot mi, je umrl in vstal, in Sveti Duh, ki je vez ljubezni in bi rad prenovil naša srca.

Kakor ni psalma, ki ga ne bi končali z molitvijo Slava Očetu, naj ne bo nobenega dejanja v našem življenju, ki ga ne bi začeli in končali s hvalo v čast Sveti Trojici.

Končno pa se  zavedajmo, da je Božja slava, da mi resnično živimo. Živeti pomeni rasti kakor Jezus »v modrosti, pri Bogu in pri ljudeh«, kakor se spodobi kristjanom.

Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli

5. srečanje ljudskih pevcev »Veseli hribček«

Že peto leto imamo na Bizeljskem srečanje ljudskih pevcev na čast bl. Antonu Martinu Slomšku, ki je na Bizeljskem napisal veliko pesmi. Letos bo srečanje ljudskih pevcev v nedeljo 5. junija 2016 ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. Lovrenca. Med drugimi ljudskimi pevci bodo letos tudi ljudskih pevci iz Luč v Savinjski dolini, ki imajo posebnost šest glasnega petja! Lepo vabljeni!

SVETA MAŠA PRI SVETEM ANTONU

Antonovo nedeljo bomo obhajali 12. junija 2016 ob 9. uri. Na ogled bo obnovljena oltarna slika sv. Antona puščavnika, ki smo jo dali v obnovo in ob tem tudi zbirali denarna sredstva za pokritje stroškov obnove slike. Lepo vabljeni k svetemu Antonu!

VIDOVA NEDELJA 2016

Vidovo nedeljo bomo letos obhajali 19. junija 2016  ob 10. uri. Turistično društvo Bizeljsko vabi na Vidovo nedeljo na pohod po »Vidovi poti«. Zbor je pri Etnografski zbirki Marije Sušnik na Pišeški cesti 35 ob 9. uri. Ob 10. uri pa bo sveta maša. Po maši bo kulturni program z Moškim pevskim zborom Bizeljsko. Zaključek pohoda bo ob golažu pri Vinotoču Zagmajster na Vidovi poti. Lepo vabljeni!

ORATORIJ 2016

Oratorij bo letos potekal od nedelje 26. junija do srede 29. junija 2016. Geslo oratorija je »ZDAJ GRE ZA RES«. Čim prej se prijavite, najkasneje pa do 19. junija 2016. Prijavnice dobite v cerkvi. Lepo vabljeni na letošnji oratorij, kjer bo veselo!