Lípa (Tilia) je rod dreves z mehkim lesom in z listi srčaste oblike. Lipa lahko doseže starost tudi nad 100 let.

V Sloveniji uspevajo štiri vrste lip:
•    lipa (Tilia platyphillos Scop.)
•    lipovec (Tilia cordata Mill.)
•    malolistna lipa (Tilia parvifolia Ehrh.)
•    velikolistna lipa (Tilia grandifolia Ehrh.)

Lipa ima simbolični pomen za Slovence, kajti že od nekdaj velja, da so se pod lipami odvijali najpomembnejši dogodki v vaseh. Pod lipo, ki je rasla skoraj v vsaki vasi, so ljudje volili, obravnavali manjše medsebojne spore, prirejali pa so tudi veselice in plese ter ostala praznovanja. Tako je lipa pomenila središče vaške skupnosti.
Od osamosvojitve Slovenije 1991 dalje se v spomin na tovrstne običaje vsako poletje v avgustu najpomembnejši predstavniki samostojne slovenske države udeležijo zdaj že tradicionalnega družabnega srečanja pod največjo slovensko lipo.
Naši predniki so že v času antike sadili lipe, množično sajenje se je nekoliko umirili za časa Karantanije, nova generacija lip pa je zacvetela v času turških vpadov, kajti sadili so jih kot simbol zmage nad Turki.

Tako kot po mnogih krajih v Sloveniji tudi na Bizeljskem najdemo ogromno število lip. To mogočno drevo krasi skoraj vsako drugo dvorišče v naši krajevni skupnosti, nekatere je moč najti sredi vasi, ob poteh, ob robovih gozda in drugod.

Zbirko lip na Bizeljskem polnimo sproti, pomagate pa nam lahko tudi vi in nam sporočite kje se nahaja še kakšna vredna ogleda!

Nekatere lipe na Bizeljskem: