Društva v tem času organizirajo redne letne zbore, tudi člani društva upokojencev Bizeljsko, ki so se letos zbrali petnajstega marca. Kot je v navadi, za kulturni program poskrbijo učenci domače osnovne šole z mentorjem Vilkom Urekom, ki poskrbi, da se po koncu uradnega dela udeleženci tudi poveselijo.

Po uvodnem pozdravu predsednika gostov in udeležencev je stekel delovni del zbora z izvolitvijo delovnih teles ter poročili predsednika, tajnice, blagajničarke, nadzornega odbora, predsednika odbora za rekreacijo in verifikacijske komisije.

Predsednica odbora »starejši starejšim« je v poročilu povedala, da so prostovoljke v minulem letu opravile preko 300 obiskov, sedemintridesetkrat pomagale pomoči potrebnim in opravile 36 prevozov k zdravniku, kar potrjuje potrebo po tovrstni aktivnosti.

Po razpravi o poročilih ter potrditvi le-teh in sprejemu predloga za delo v prihodnjem letu, so razrešili dosedanje vodstvo in predlagali novo. Predlagani so bili:

 1. Rok Kržan, predsednik
 2. Viktor Balon,podpredsednik
 3. lvan Malus, podpredsednik
 4. Marica Jazbec, tajnica
 5. Milka Šuler, blagajničarka

in člani:

 1. Uroš Kolar,
 2. Metka Premelč,
 3. Tinka Vahčič
 4. Marta Koren
 5. lda Božiček
 6. Anton Zagmajster
 7. Anton Stermecki
 8. Anica Travnikar

Nadzorni odbor:

Franc Balon, predsednik nadzornega odbora
Metka Malus, namestnica,
Jožica Najger, članica

Člani častno razsodišče:

 1. Karl Berkovič, predsednik
 2. Metka Malus, namestnica
 3. Evald Jazbec, član

Predlog je bil soglasno sprejet. Zbor so udeleženci zaključili z družabnim delom.

Lea Babič
Foto: Izidor Babič