Devetega novembra se je z otvoritvijo moderniziranega odseka Kumrovške ceste pričelo praznovanje krajevnega praznika KS Bizeljsko. Od gostilne Šekoranja do pokopališča je bilo obnovljeno cestišče in zgrajen pločnik z javno razsvetljavo, ureditev parkirišča pri pokopališču pa ostaja v načrtu za prihodnje leto. Moderniziran odsek Kumrovške ceste so s prerezom traku odprli župan Ivan Molan, predsednica sveta KS Bizeljsko Mateja Kmetič in krajevni svetnik Roman Šepetavc.

Praznovanje se je nadaljevalo pri spomeniku izgnancem in borcem NOB. Postavljen je bil leta 1976, letos pa so ga obnovili. Predsednik KO ZBV NOB Bizeljsko Martin Najger je povedal, da je spomenik posvečen vsem Bizelancem, ki so v času druge svetovne vojne umrli v tujini ali na bojiščih. Točno število padlih borcev ni znano, od 3011 izgnancev pa je v taboriščih ali na poti domov življenje izgubilo 82 krajanov. Za obnovo spomenika je KS Bizeljsko prispevala 3500 evrov, ZBV NOB Brežice 2500 evrov in 5220 evrov donatorji.

V nadaljevanju je potekala proslava ob krajevnem prazniku, ki ga praznujemo v spomin na najtežje trenutke krajanov v zgodovini, na 11.11.1941, ko je moralo svoje domove in vse imetje zapustiti 3011 krajanov in za dolga štiri leta oditi v tujino. Osrednja govornica na proslavi je bila dr. Maca Jogan, ki je v čustvenem nagovoru orisala dogodke in spomine Bizelancev na ta čas. V kulturnem programu so se zvrstili učenci OŠ Bizeljsko, MoPZ Bizeljsko, ŽePZ Mravljice, harmonikarji Boštjana Povšeta in Ljudski pevci Bizeljsko. Zbrane so nagovorili predsednica sveta KS Mateja Kmetič, župan Ivan Molan ter predsednik ZBV NOB Brežice Stane Preskar, ki  je ob tej priložnosti podelil priznanja združenja najzaslužnejšim posameznikom oz. organizacijam. Kmetičeva je predstavila opravljeno delo v minulem letu ter nekatere načrte za prihodnje. Podeljene so bile tudi tri plakete in tri priznanja zaslužnim krajanom. Plakete so prejeli družina Istenič ob petdesetletnici proizvodnje penin na Bizeljskem, Vlado Veršec za športne dosežke v bogati športni karieri ter Andreja in Lajoš Špeljak za podporo in trud, ki ga vlagata v dejavnosti v kraju. Priznanje kot zahvalo za prostovoljno delo v društvih in kraju nasploh je prejela družina Aleša Balona, Barbara Iljaš ob dvajsetletnici okrepčevalnice Prinela ter Jožica Obradovič za dolgoletno požrtvovalno delo v več društvih.

Nagrajenci so se veseli, da je njihov trud opažen, za izkazano pozornost zahvalili. Prireditev je povezovala Doroteja Lipej, dogodek pa je popestrila razstava fotografij fotokluba Brežice, ki so nastale na spomladanski delavnici na gradu Bizeljsko. Predsednik fotokluba Brežice Davor Lipej se je bo tej priložnosti zahvalil za pomoč pri izvedbi delavnice sodelujočim.

Lea Babič
Foto: Branko Brečko in Lea Babič
Video: Videokom Brežice

KLIK videoposnetek KLIK