Bizeljsko, v sklopu zemljišča, na katerem stoji v neposredni bližini njihov zadružni dom.

Končno asfalt v centru

Plato je leta ostajal le zasilno urejen, saj je zadruga do letos dokazovala lastništvo zemljišča, ki ji ga je osporaval Sklad kmetijskih zemljišč. Zato so le navažali gramoz na makadam in desetletje tako reševali kaotično stanje ob slabem vremenu. Predsednik krajevne skupnosti Bizeljsko Franc Kelher je pojasnil, da so plato lahko uredili šele potem, ko je Občina Brežice končno uspela skleniti dogovor in je letos odkupila zemljišče, v velikosti 659 m2.  Zanj je Vinogradniško vinarski zadrugi Bizeljsko odštela 19.770 evrov. Krajevna skupnost je prispevala 13.500 evrov za dokončno ureditev ploščadi, to je  tampona, postavitev robnikov in asfaltiranje. Izvajalec del je bilo domače podjetje David Babič s.p., podizvajalec pri delih asfaltiranja pa CGP Novo mesto.

Neasfaltiran ostaja del spodnje ceste ob potoku, ki je vzpostavljena na lastništvu zadruge in za katero krajevna skupnost kljub dovoljenju zadruge trenutno nima denarja. Modernizirati naj bi jo spomladi.  Janez Šekoranja je povedal, da je zadruga dobila denar že aprila.

S. Vahtarič

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru

Končno asfalt v centru