Spoštovani,

skupaj je bilo v okviru notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode na različnih vzorčnih mestih na vodovodnem omrežju Bizeljsko odvzetih 12 kontrolnih vzorcev. Izvedene so bile mikrobiološke preiskave, pri katerih se je preverjala skladnost s predpisi glede vsebnosti Escherichia coli, koliformne bakterije, intestinalnihenterokokov, Clostridiumperfringens in glede skupnega števila bakterij pri 22 in 36 stopinj Celzija. Skladnih vzorcev je bilo 6, neskladnih prav tako, 4 vzorci so bili kontaminirani s koliformnimi bakterijami, 2 vzorca pa z intestinalnimienterokoki.

Glede na to, da se kot vzrok za neskladne vzorce sumi vodovodno omrežje, saj je bil vzorec vzet na zajetju skladen, je potrebno izvesti čiščenje omrežja z dezinfekcijo in izpiranjem. Prav tako se bodo čistile vodne celice vodohranov. Po izvedenem čiščenju vodovodnega omrežja bodo ponovno odvzeti kontrolni vzorci na vzorčnih mestih, kjer so bili ob zadnjem vzorčenju neskladni in v kolikor bodo skladni, bo ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode nemudoma preklican.

Zaradi čiščenja vodohranov in izpiranja vodovodnega omrežja bo možna motena dobava pitne vode. Istočasno se bo izvajala tudi dezinfekcija vodovodnega omrežja z doziranjem klora v pitno vodo. Doziranje bo izvajano s pomočjo avtomatskega klorinatorja, vsebnost prostega klora pa bo nenehno kontrolirana na več mestih na omrežju, tako da se doseže ciljna vrednost 0,20 – 0,25 mg/l prostega klora ter se ga ne dozira v količini več, kot je potrebno. Poudariti je potrebno, da se na ostalih vodovodnih sistemih z izjemo brežiškega pitna voda ves čas dezinficira na isti način, tako da je pitna voda po kloriranju kljub prisotnemu vonju po kloru zdravstveno ustrezna ter varna za uživanje.

O terminu čiščenja vodohranov in izpiranja vodovodnega omrežja ter dezinfekcije vodovodnega omrežja bodo uporabniki predhodno obveščeni po pošti.

Lepo pozdravljeni ter hvala za razumevanje.

Komunala Brežice d.o.o.

Enota oskrbe s pitno vodo