več kot 30 vinogradnikov, ki so pozorno prisluhnili njegovi razlagi in mu še bolj natančno gledali pod prste.

Kako bomo letos rezali v vinogradih, ki jih je poškodovala toča

Rozge so marsikje tako poškodovane, da letos rez po klasičnih principih ni možna. Stanje v vinogradih je slabše, kot smo pričakovali po lepem in ugodnem vremenu v jeseni. Kjer je le mogoče, priporočamo čim kasnejšo rez in sicer v času, ko bodo očesa že začela brsteti. Takrat bomo lažje živa očesa enakomerno razporedili po celi dolžini trte. Letos vinogradnik ne sme od trte pričakovati normalnega (količinsko visokega) pridelka, saj je  trta lani v eni rastni dobi ”dala skozi” dve vegetaciji, dvakrat je vzbrstela in cvetela. V tem trenutku je močno utrujena in opešana. Hranilne snovi shranjuje v starem lesu, zato za letošnjo rez priporočamo, da se ohrani lanski šparon, na njem pa narežemo čepe s po dvema do največ  tremi očmi, lahko uporabimo tudi kakšno oko iz zalistnika.

Tudi če proti koncu šparona ni živih oči, ga vseeno pustimo v celoti, ker je že upognjen in ga lahko privežemo. Včasih bo možno pustiti tudi kak šparon iz lanske mladike, preverimo njegovo upogljivost in ga čimprej privežimo. Če nam pri vezanju poči in smo na trti pustili še dva čepa, bomo imeli vse mladice pri glavi trte. Tam bodo pognale tudi jalovke iz spečih oči in tako bo tam cel koš mladik, ki druga drugo senčijo. Fotosinteza in s tem gradnja organskih snovi pa je v zasenčenih listih več kot 80% nižja kot v direktno osvetljenih. Listi v gneči ostajajo dalj časa mokri in bolj občutljivi za peronosporo. 

Običajno šparonsko vzgojno obliko bomo vzpostavili prihodnje leto, ko si bo trta opomogla. Med letom bo potrebno veliko zelenih del, zato se bodo vinogradniki še srečali s specialistom.

Pripravila: Milena Rožman
Foto: I. Babič

Kako bomo letos rezali v vinogradih, ki jih je poškodovala toča

Kako bomo letos rezali v vinogradih, ki jih je poškodovala toča

Kako bomo letos rezali v vinogradih, ki jih je poškodovala toča

Kako bomo letos rezali v vinogradih, ki jih je poškodovala toča

Kako bomo letos rezali v vinogradih, ki jih je poškodovala toča

Kako bomo letos rezali v vinogradih, ki jih je poškodovala toča

Kako bomo letos rezali v vinogradih, ki jih je poškodovala toča

Kako bomo letos rezali v vinogradih, ki jih je poškodovala toča