Društvo vinogradnikov Bizeljsko kot nosilec projekta Vinska kraljica Bizeljskega objavlja javni natečaj za izbor 6. Vinske kraljice Bizeljskega.

Kljub nekoliko manj ugodnim vremenskim razmeram za trto skozi celo, smo le uspeli pripeljati pridelek v kleti in verjamemo, da bomo pridelali dober letnik. Kaj hitro pa bo tu tudi čas, ko se mošt spremeni v vino in naša naloga je, da izberemo novo vinsko kraljico Bizeljskega.

V ta namen Društvo vinogradnikov Bizeljsko objavlja na podlagi 5. člena Pravilnika o izboru Vinske kraljice Bizeljskega, javni natečaj za  izbor Vinske kraljice Bizeljskega. Namen izbora Vinske kraljice Bizeljskega je boljša prepoznavnost Bizeljskega, širjenje kroga ljubiteljev, poznavalcev in prijateljev naših vin.

K sodelovanju na natečaju so vabljene ženske osebe, ki so slovenske državljanke,  stare med 18 in 28 let s stalnim ali začasnim prebivališčem na področju Bizeljskega, ter imajo znanje o bizeljskih vinih, ter Bizeljskem vinogradništvu.

Prijava mora vsebovati:  ime, priimek, rojstne podatke, naslov, državljanstvo, poklic, kratek življenjepis in fotografijo, zaželen pa je tudi elektronski naslov ali telefon.

Organizator bo zbiral prijave do vključno 25.10.2019. Prijave se bodo štele za pravočasne, če bodo prispele do tega datuma na naslov Društvo vinogradnikov Bizeljsko, Bizeljska cesta 38, 8259 Bizeljsko, ali če bodo poslane s priporočeno pošto in bo naveden datum oddaje pošte najkasneje 25.10.2019,  ali pa na elektronski naslov bizeljski.vinogradniki@gmail.com do vključno 25.10.2019.

Po zbranih prijavah bo organizator opravil v skladu s 7. členom Pravilnika izbor Vinske kraljice Bizeljskega, razglasitev in imenovanje pa bo opravljeno dne 09.11.2019 ob 20.00 uri ob prireditvi izbor vinske kraljice in Martinovanje na Bizeljskem pod šotorom izpred zadružnega doma na Bizeljskem.

Vljudno vabljene.

Upravni odbor Društva vinogradnikov Bizeljsko