Društvo vinogradnikov Bizeljsko kot nosilec projekta Vinska kraljica Bizeljskega objavlja javni natečaj za izbor 4. Vinske kraljice Bizeljskega.

Tako kot v preteklih letih, prihaja čas, ko bo naš pridelek v kleti iz mošta postal vino, pa tudi čas ko bo naša aktualna Vinska kraljica Bizeljskega predala krono svoji naslednici, zato objavlja Društvo vinogradnikov Bizeljsko na podlagi 5. člena Pravilnika o izboru Vinske kraljice Bizeljskega, javni natečaj za izbor Vinske kraljice Bizeljskega za leto 2018. Namen izbora Vinske kraljice Bizeljskega je boljša prepoznavnost Bizeljskega, širjenje kroga ljubiteljev, poznavalcev in prijateljev naših vin.

K sodelovanju na natečaju so vabljene polnoletne ženske osebe, ki so slovenske državljanke, stare med 18 in 28 let s stalnim ali začasnim prebivališčem na področju Bizeljskega, ter imajo znanje o bizeljskih vinih, ter Bizeljskem vinogradništvu.
Prijava mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov, državljanstvo, poklic, kratek življenjepis in fotografijo, zaželjen pa je tudi elektronski naslov ali telefon.

Organizator bo zbiral prijave do vključno 30.10.2017. Prijave se bodo štele za pravočasne, če bodo prispele do tega datuma na naslov Društvo vinogradnikov Bizeljsko, Bizeljska cesta 38, 8259 Bizeljsko, ali če bodo poslane s priporočeno pošto in bo naveden datum oddaje pošte najkasneje 30.10.2017, ali pa na elektronski naslov bizeljski.vinogradniki@gmail.com.
Po zbranih prijavah bo organizator opravil v skladu s 7. členom Pravilnika izbor Vinske kraljice Bizeljskega, razglasitev in imenovanje pa bo opravljeno dne 11.11.2017 ob 20.00 uri ob prireditvi izbor vinske kraljice.

Vljudno vabljene k sodelovanju.

Društvo vinogradnikov Bizeljsko