turizem in mladino Brežice. 

 

Izteka se rok za prijavo na tečaj za lokalnega turističnega vodiča Kaj zajema izobraževanje? Seminar za turistične vodnike po turističnem območju zajema 40 učnih ur predavanj. Poleg teoretičnega dela vsebuje seminar tudi praktično simulacijo vodenja z ogledom najpomembnejših znamenitosti občine in preizkusom znanja na celodnevnem izletu po občini.

Kaj se pridobi z izobraževanjem? Po končanem izobraževanju bodo kandidati/ke opravljali teoretični in praktični preizkus znanja. Kandidatu/tki, ki uspešno opravi teoretični in praktični del preizkusa strokovne usposobljenosti, strokovna komisija izda potrdilo o opravljenem tečaju za lokalne turistične vodnike. S tem kandidat pridobi naziv turistični vodnik turističnega območja Občine Brežice.

Kdo se lahko udeleži seminarja? Dejavnost lokalnega turističnega vodnika lahko opravljajo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo oziroma so vključene v izobraževalni proces za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in znanje enega tujega jezika ter opravijo preizkus strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika.

Cena tečaja: 156,00 €

Prijave in dodatne informacije: 05 90 837 90 (Helena) ali hostel@mc-brezice.si, spletna prijavnica pa je dosegljiva na spletni strani www.visitbrezice.si

 

Foto: Amir Tokić

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice